[0212] Mjesni narodni odbor Zapuntel (1944. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–212

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Zapuntel

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 16 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Narodnooslobodilački odbor Zapuntel; Mjesni narodni odbor Zapuntel

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine u sastav kotara Zadar ulazi i Mjesni NO Zapuntel, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. ulazi u sastav novostvorenog Narodnog odbora kotara Zadar–otoci. Zakonom od podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine NRH iz 1952. u kotaru Zadar osniva se NO općina Molat koji je obuhvaćao mjesta Brgulje, Ist, Molat i Zapuntel.

POVIJEST FONDA

Gradivo MNO Zapuntel zajedno s gradivom Narodnog odbora općine Molat preuzeo je 1969. tadašnji Historijski arhiv u Zadru. Prema uputstvima Skupštine općine Zadar, Arhivu ih je predao tadašnji Mjesni ured Molat. Nisu sačuvani urudžbeni zapisnici od 1945. do 1947. godine, dok su spisi sačuvani relativno dobro za razdoblje od 1947. do 1952. godine.

SADRŽAJ

Gradivo je izvor za zavičajnu povijest Zapuntela, a i za gospodarsku, društvenu, demografsku i prosvjetnu povijest otoka Molata.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Zapuntel, 1947.–1952., 6 knj.

2. Urudžbeni zapisnici povjerljivih spisa MNO Zapuntel, 1948.–1949., 1951.–1952., 3 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga popisa birača za Zapuntel, 1952., 1 knj.

2. Stalni birački popis, 1949.–1963., 4 knj.

3. Glavna knjiga poreznih obveznika MNO Zapuntel, 1948.–1951., 1 knj.

4. Knjiga primitaka i izdataka MNO Zapuntel, 1948.–1952., 1 knj.

Spisi, 1944.–1952., 3 kut.

1. Opći spisi Narodnooslobodilačkog odbora Zapuntel, 1944., kut. 1.

Opći spisi MNO Zapuntel, 1945.–1946.

2. Opći spisi MNO Zapuntel, 1947.–1949., kut. 2.

3. Opći spisi tajništva MNO Zapuntel, 1952., kut. 3.

Blagajnički spisi, platni iskazi službenika, prijave ratnih šteta na moru, 1945.

Otkup i ulov ribe, 1945.–1952.

Zapisnici sjednica zborova birača MNO Zapuntel, 1948.–1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–156: Narodni odbor općine Molat 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619