[0210] Mjesni narodni odbor Vrgada (1944. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–210

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Vrgada

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 7 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Narodnooslobodilački odbor Vrgada

Mjesni narodni odbor Vrgada

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Vrgada u sastavu je kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 11. svibnja 1950. ulazi u sastav kotara Zadar–otoci. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se općina Biograd u čijem su sastavu mjesta Biograd, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Krmčina, Pakoštane, Sikovo, Tkon, Turanj i Vrgada.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno s gradivom NO kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Fragmetarno su sačuvani spisi Narodnooslobodilačkog odbora Vrgada.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži fragmentarno sačuvane spise MNO Tkon i izvor je za političku, gospodarsku i demografsku povijest Vrgade.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici MNO Vrgada, 1949.–1952, 3 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga blagajne, 1949.–1950., 1 knj.

2. Knjiga evidencije stočarske proizvodnje i uzgoja, 1 knj.

3. Knjiga primitaka i izdataka MNO Vrgada, 1948.–1952., 1 knj.

4. Knjiga biračkog tijela mjesta Vrgada, 1948., 1 knj.

Spisi, 1944.–1952., 3 kut.

1. Spisi Narodnooslobodilačkog odbora Vrgada, 1944.–1945. kut. 1.

Opći spisi MNO Vrgada, 1946.–1947.

2. Opći spisi MNO Vrgada, 1948.–1949., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Vrgada, 1950.–1952., kut. 3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619