[0209] Mjesni narodni odbor Veli Rat (1944. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–209

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Veli Rat

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 7 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodnooslobodilački odbor Veli Rat; Mjesni narodni odbor Veli Rat

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodni odbor Veli Rat osnovan je u svibnju 1942. godine i bio je u sastavu Narodnooslobodilačkog odbora kotara Preko. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni NO Veli Rat je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. MNO Veli Rat ulazi u nadležnost novostvorenog Kotarskog narodnog odbora Zadar–otoci. Zakonom od podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. Godine, u Kotaru Zadar 1952. osniva se NO općine Božava koji je obuhvaćao mjesta Božava, Brbinj, Dragove, Soline, Veli Rat i Zverinac.

POVIJEST FONDA

Zajedno s arhivskim fondovima NOO Božava i Sali Historijski arhiv Zadar preuzeo je 1969. i gradivo MNO Veli Rat (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969). Gradivo je sačuvano fragmentarno. Nedostaju urudžbeni zapisnici od 1945. do 1949. godine, kao i spisi od 1947. do 1949. godine.

SADRŽAJ

Gradivo je lokalnog značaja i vrijedan je izvor za lokalnu povijest kao i za gospodarsku, društvenu i prosvjetnu povijest Dugog Otoka. Fragmentarno su sačuvani i spisi Matičnog ureda Veli Rat.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik MNO Veli Rat, 1950.–1950., 6 knj.

Predmetna knjiga

Knjiga primitaka i izdataka MNO Veli Rat, 1948.–1952., 1 knj.

Spisi, 1944.–1952., 3 kut.

1. Opći spisi Narodnooslobodilačkog odbora Veli Rat, 1944., kut. 1.

Opći spisi MNO Veli Rat, 1945.–1950.

2. Opći spisi MNO Veli Rat, 1951., kut. 2.

3. Povjerljivi spisi, 1951., bez broja

Zapisnici sjednica MNO Veli Rat i sjednica biračkog odbora, 1950.–1952.
Spisi Matičnog ureda Veli Rat, 1946.–1948.
Platni iskazi službenika MNO Veli Rat, 1948.–1952., kut. 3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619