[0208] Mjesni narodni odbor Turanj (1947. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–208

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Turanj

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 knj., 2 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Turanj

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Turanj je u sastavu Kotara Zadar. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se Općina Biograd u čijem su sastavu mjesta Biograd, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Krmčina, Pakoštane, Sikovo, Tkon, Turanj i Vrgada.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno s gradivom NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Gradivo MNO Turanj sačuvano je fragmentarno. Nedostaju opći spisi za pojedine godine.

SADRŽAJ

Gradivo ovoga fonda sadrži uz opće spise MNO Turanj i Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda MNO Turanj za 1952. godinu. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Turanj, 1948.–1952., 2 knj.

2. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Turanj, 1952., 1 knj.

Predmetne knjige

1. Blagajnička knjiga zaduženja i razduženja MNO Turanj, 1948.–1952., 1 knj.

2. Knjiga popisa biračkog tijela mjesta Turanj, 1948., 1 knj.

3. Knjiga blagajne MNO Turanj, 1948.–1951., 1 knj.

Spisi, 1948.–1951., 2 kut.

1. Opći spisi MNO Turanj, 1948., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Turanj, 1949.–1951., kut. 2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619