[0207] Mjesni narodni odbor Tkon (1947. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–207

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Tkon

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 9 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Tkon

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Tkon je u sastavu kotara Zadar, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 11. svibnja 1950. ulazi u sastav kotara Zadar–otoci. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine 1952. godine osniva se Općina Biograd u čijem su sastavu mjesta Biograd, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Krmčina, Pakoštane, Sikovo, Tkon, Turanj i Vrgada.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno s gradivom NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Gradivo MNO Tkon sačuvano je fragmentarno. Nedostaju opći spisi za pojedine godine.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži fragmentarno sačuvane spise MNO Tkon. Gradivo je izvor za političku, gospodarsku i demografsku povijest Tkona i otoka Pašmana.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnici MNO Tkon, 1949.–1952, 4 knj.

Predmetne knjige

1. Knjige biračkog popisa za mjesto Tkon, 1948., 4 knj.

2. Knjiga blagajne, 1948.–1952., 1 knj.

Spisi, 1947.–1950., 3 kut.

1. Opći spisi MNO Tkon, 1947. i 1948., kut. 1.

2. Opći spisi MNO Tkon, 1949., kut. 2.

3. Opći spisi MNO Tkon, 1950.–1952., kut. 3.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–526: Narodni odbor Općine Pašman 1952.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619