[0206] Mjesni narodni odbor Sukošan (1947. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–206

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Sukošan

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1950.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 2 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Sukošan

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Sukošan je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. (NN 27/1950) ostaje u sastavu kotara Zadar. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine (NN 16/1952) osniva se Narodni odbor općine Zadar–vanjski koji je obuhvaćao mjesta Bibinje, Briševo, Donje Petrčane, Gornje Petrčane, Kožino, Murvica i Sukošan.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar kao pravni sljednik svih općinskih narodnih odbora koji su djelovali od 1952. do 1962. predala je gradivo MNO Sukošan 1965. godine s gradivom NOO Zadar–vanjski i Zadar Historijskom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 88/1965). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu NO općina Zadar–vanjski i Zadar. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalnog je značaja i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana Sukošana. Sačuvani su fragmenti Matičnog ureda Sukošan kao jedan od izvora za povijest demografije.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik MNO Sukošan, 1947.–1952., 4 knj.

Spisi, 1948.–1950., 2 kut.

1. Opći spisi tajništva MNO Sukošan, 1948. i 1949., kut. 1.

2. Opći spisi tajništva MNO Sukošan, 1949., kut. 2.

Platni iskazi službenika MNO Sukošan, 1948.–1950.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–150: Narodni odbor gradske općine Zadar–vanjski 1952.–1955.

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1955.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619