[0205] Mjesni narodni odbor Starigrad (1948. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–205

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Starigrad

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 1 kut.; 0,15 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Starigrad

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Starigrad je u sastavu kotaru Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. ulazi u sastav kotara Zadar–kopno. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine osniva se NO općine Vinjerac koji obuhvaća mjesta Islam Latinski, Posedarje, Seline, Slivnica, Starigrad i Vinjerac. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. u kotaru Zadar ukida se općina Vinjerac, a osniva se općina Starigrad – Seline (sjedište Starigrad), u čiji sastav ulaze sela Seline i Starigrad, koja se izdvajaju iz općine Vinjerac, te selo Tribanj – Kruščica, koje se izdvaja iz općine Ražanac.

POVIJEST FONDA

Mjesni ured Starigrad – Tribanj 25. listopada 1977. predao je arhivsko gradivo MNO Starigrad tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 147/1977). Sačuvani su urudžbeni zapisnici, ali ne i spisi.

SADRŽAJ

Gradivo sadrži zapise vrijedne za istraživanje lokalne povijesti, posebno za istraživanje demografske povijesti i povijesti ribarstva.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik Mjesnog narodnog odbora Starigrad, 1948.–1952, 4 knj.

2. Urudžbeni zapisnici povjerljivih spisa,1949. i 1950, 2 knj.

Predmetne knjige

7. Knjiga Matičnog ureda Starigrad, 7 knj.

8. Protokol izdanih rješenja MNO Starigrad, 1948., 1 knj.

9. Dnevnik naplate, 1950., 1 knj.

10. Knjiga zaduženja i razduženja MNO, 1951., 1 knj.

11. Knjiga primitaka i izdataka MNO, 1948.–1952.

Spisi, 1948.–1952., 1 kut.

Razni spisi MNO Starigrad,1948.–1950.

Popis djece poginulih boraca u Drugom svjetskom ratu, 1953.

Ribarski katastar za mjesta Seline i Jesenice, 1950.

Platne liste službenika MNO Starigrad, 1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–163: Narodni odbor općine Ražanac 1953.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619