[0179] Mjesni narodni odbor Filip Jakov (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–179

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Filip Jakov

Vrijeme nastanka gradiva: 1943.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8 knj., 8 kut.; 0,80 d/m

Stvaratelj: Narodni oslobodilački odbor Filip Jakov; Mjesni narodni odbor Filip Jakov

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodnooslobodilački odbor Filip Jakov djeluje od 1943. godine.Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Filip Jakov je u sastavu kotara Zadar, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. ulazi u sastav Kotara Zadar–kopno. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 1952. osniva se NO općine Biograd koji je obuhvaćao mjesta Biograd, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Krmčina, Pakoštane, Sikovo, Tkon, Turanj i Vrgada.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno sa spisima NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967).

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u ratnom i poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana Filip Jakova. Sačuvani su fragmenti gradiva od 1943. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik Mjesnog narodnog odbora Filip Jakov, 1946.–1952., 6 knj.

Predmetne knjige:

1. Knjiga primljene pošte i Knjiga blagajne MNO Filip Jakov, 1948., 1951., 2 knj.

2. Knjiga blagajne 1948.–1951.

Spisi, 1943.–1952., 8 kut.

1. Izvještaji o radu Narodnooslobodilačkog odbora Filip Jakov, 1943.–1944., kut. 1.

Opći spisi NOO Filip Jakov, 1943.–1945.

Opći spisi Mjesnog NO Filip Jakov, 1946.

2. Spisi Kotarske komisije za agrar MNO Filip Jakov, 1947.–1948., kut. 2–3.

4. Opći spisi MNO Filip Jakov, 1949., Popis pučanstva Filip Jakova, 1949., kut. 4.

5. Opći spisi MNO Filip Jakov, 1950.–1952., kut. 5–6.

Predmetni spisi

7. Popisi biračkog tjela mjesta Filip Jakov, 1948., kut. 7.

8. Razne statistike i popisi, 1945./1952., kut. 8.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619