[0178] Mjesni narodni odbor Dragove (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–178

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Dragove

Vrijeme nastanka gradiva: 1943.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 18 knj., 5 kut.; 0,50 d/m

Stvaratelj: Narodnooslobodilački odbor Dragove

Mjesni narodni odbor Dragove

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Mjesni narodni odbor Dragove osnovan je u svibnju 1942. godine i bio je u sastavu Narodnooslobodilačkog odbora kotara Preko.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine formiraju se MNO kao najniži organi vlasti. Tim Zakonom u sastav kotara Zadar ulazi i Mjesni NO Dragove. Temeljem Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. ulazi u sastav novostvorenog Kotarskog narodnog odbor Zadar–otoci (1950.–1952.). Zakonom od podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine NRH od 1952. godine u kotaru Zadar osniva se NO općine Božava koji je obuhvaćao mjesta Božava, Brbinj, Dragove, Soline, Veli Rat i Zverinac. Tim je zakonom pravni sljednik MNO Dragove postala novoosnovana općina Božava.

POVIJEST FONDA

Spisi Narodnooslobodilačkog odbora i MNO Dragove primljeni su u tadašnji Historijski arhiv u Zadru 1969. zajedno s gradivom NOO Božava (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969). Gradivo je dobro sačuvano. Arhivski fond je sređen prema urudžbenim zapisnicima. Sačuvan je i dio gradova nastalog u razdoblju dok je postojao NOO općine Dragove 1943. godine.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda sadrži spise značajne za lokalnu povijest, osobito za razvoj gospodarstva, turizma, ribarstva i poljoprivrede u razdoblju od oslobođenja 1943. do 1952. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik NOO Dragove, 1943.–1952., 14 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Dragove, 1949.–1952., 2 knj.

Predmetne knjige

Knjiga primitaka i izdataka MNO Dragove, 1948.–1952., 1 knj.

Spisi, 1943.–1951., 3 kut.

1. Opći spisi Narodnooslobodilačkog odbora Dragove, 1943.–1944, 1. kut.

Zapisnici sa sjednica Mjesnog narodnog odbora Dragove, 1949.–1952.

Zapisnici sa sjednica zborova birača mjesta Dragove, 1946.–1951.

2. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Dragove, 1945.–1947., 2 kut.

3. Opći spisi MNO Dragove, 1948.–1952., 3. kut.

4. Opći spisi MNO Dragove, 1950., br.1–485

Povjerljivi spisi Mjesnog narodnog odbora Dragove, 1949.–1951.

Razni spisi, Spisi Matičnog ureda MNO Dragove.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Kotarski narodni odbor Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava 1952.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619