[0177] Mjesni narodni odbor Drage (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–177

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Drage

Vrijeme nastanka gradiva: 1948.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 2 kut.; 0,28 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Drage

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. (NN 60/1947) Mjesni narodni odbor Draga je u sastavu kotara Zadar, a temeljem Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. (NN 27/1950) u sastavu je kotara Zadar–kopno. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. (NN 16/1952), MNO Drage ulazi u sastav Općine Biograd zajedno s MNO–ima Biograd, Donje Raštane, Filip Jakov, Gornje Raštane, Krmčina, Pakoštane, Sikovo, Tkon, Turanj, Vrana i Vrgada.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno s gradivom NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Gradivo MNO Drage sačuvano je fragmentarno.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici:

Urudžbeni zapisnik MNO Draga, 1949., 1951., 2 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga primitaka i izdataka MNO Drage, 1948.–1952.

2. Knjige biračkog tjela Drage iz 1948., 2 knj.

Spisi, 1948.–1950., 2 kut.

1. Opći spisi Mjesnog narodnog odbora Draga, 1948., 1949.

2. Povjerljivi spisi Mjesnog narodnog odbora Draga, 1950.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–526: Narodni odbor općine Pašman 1952.–1955.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619