[0175] Mjesni narodni odbor Dobropoljana (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–175

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Dobropoljana

Vrijeme nastanka gradiva: 1947.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 knj., 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Dobropoljana

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Dobropoljana je u sastavu kotara Zadar. Na temelju Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO Dobropoljana je u sastavu kotara Zadar–otoci. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 1952. godine u kotaru Zadar osniva se Općina Pašman koja je obuhvaćala mjesta Banj, Dobropoljana, Kraj, Mrljane, Neviđane, Pašman i Ždrelac.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m gradivo ovog fonda predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru zajedno sa spisima NO Kotara Biograd n/m. Zabilježeno je da je primljeno oko 30 d/m gradiva mjesnih narodnih odbora i Općine Biograd n/m do 1958. godine. Zapisnik o primopredaji potpisan je 2. kolovoza 1967. godine. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Gradivo MNO Dobropoljane sačuvano je fragmentarno.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Dobropoljana, 1949.–1952., 1 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Dobropoljana, 1948.–1952., 1 knj.

3. Urudžbeni zapisnik Matičnog ureda Dobropoljana, 1948.–1958., 1 knj.

4. Kazalo po imenima izdanih potvrda za dobivanje državljanstva, 1 knj.

Predmetne knjige

Knjige biračkog tijela Dobropoljana, 1948., 2 knj.

Spisi, 1947.–1952., 1 kut.

Opći spisi MNO Dobropoljana, 1947.–1952. (fragmentarno), 1. kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962., 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619