[0174] Mjesni narodni odbor Diklo (1947. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–174

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Diklo

Vrijeme nastanka gradiva: 1944.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Narodnooslobodilački odbor Diklo; Mjesni narodni odbor Diklo

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Ilegalni narodnooslobodilački odbor djeluje u Diklu od prosinca 1942. Zakonom o promjeni naziva narodnooslobodilačkih odbora od 25. srpnja 1945. oni od tijela uprave u ratnim okolnostima, postaju tijela građanske vlasti i nazivaju se narodni odbori.

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947., MNO Diklo je u sastavu kotara Zadar, a Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. ukidaju se mjesni narodni odbori Bokanjac, Crno, Diklo i Ploče, a njihova područja pripajaju gradu Zadru. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se Općina Zadar koja je obuhvaćala mjesta Arbanasi, Bokanjac, Brodarica, Crno, Diklo, Ploče, Zadar i Zadarski Dračevac i Općinu Zadar–vanjski, koja je obuhvaćala mjesta Bibinje, Briševo, Donje Petrčane, Gornje Petrčane, Kožino Murvica i Sukošan. Takav ustroj ostaje do 1962. kada se Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske, od 24. veljače 1962. (NN 16/1962) ukidaju sve manje općine u kotaru Zadar i ulaze u sastav općine Zadar.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar predala je 1976. godine spise MNO Diklo s gradivom gradske općine Zadar Historijskom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu Narodnog odbora gradske općine Zadar.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana prigradskog mjesta Diklo.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Diklo, 1945.–1951., 6 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa, 1948., 1949., 1951., 1 knj.

Predmetne knjige

Knjiga zapisnika sjednica NOO i MNO Diklo, 1944.–1947.

Spisi, 1944.–1951., 3 kut.

1. Spisi Narodnooslobodilačkog odbora Diklo, 1944. (fragmentarno), kut. 1.

2. Opći spisi MNO Diklo, 1945.–1951., kut. 2–3.

3. Razno: Uputstva, referati, zapisnici sjednica MNO, sjednica Zbora birača.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–150: Narodni odbor gradske općine Zadar–vanjski 1952.–1955.

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1955.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Dokumenti i zapisi sudionika o Ninu i ninskom kraju u Drugom svjetskom ratu (1941.–1945.) / priredio Marjan Diklić. Zadar: Matica hrvatska Zadar–Nin–Vrsi, 2004.: str. 199–207