[0173] Mjesni narodni odbor Debeljak (1945. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–173

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Debeljak

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 2 kut.; 0,20 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Debeljak

POVIJEST StvarateljA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. MNO Debeljak je u sastavu kotara Zadar–kopno. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine MNO Debeljak je u općini Zemunik. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o podjeli NRH na kotare, gradove i općine od 19. veljače 1953. selo Debeljak se izdvaja iz općine Zemunik i pripaja općini Zadar–vanjski. Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955. Zadar i Zadar–vanjski se ujedinjuju u jednu općinu u kotaru Zadar koja obuhvaća mjesta Arbanasi, Bibinje, Bokanjac, Briševo, Brodarica, Crno, Debeljak, Diklo, Donje Petrčane, Gornje Petrčane, Kožino, Murvica, Ploče, Sukošan, Zadar, Dračevac Zadarski.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar predala je 1976. Godine spise MNO Debeljak s gradivom gradske općine Zadar Historijskom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu NO gradske općine Zadar. Gradivo je fragmentarno sačuvano.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana prigradskog mjesta Debeljak.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

Urudžbeni zapisnik Mjesnog narodnog odbora Debeljak, 1948.–1952., 1 knj.

Predmetne knjige

Knjiga popisa obrađivača i zasađenih kultura sela Debeljak, 1951.

Spisi, 1947.–1949., 1951., 2 kut.

1. Opći spisi MNO Debeljak, 1947.–1949., 1951, kut. 1.

2. Razno: Blagajnički i financijski zapisi, 1948. i 1949.

3. Zapisnik o prijavi proizvedenog vina i rakije, 1945., kut. 2.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619