[0169] Mjesni narodni odbor Bokanjac (1945. – 1951.)

Signatura: HR–DAZD–169

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Bokanjac

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1951.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 knj., 3 kut.; 0,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Bokanjac

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. MNO Bokanjac je u sastavu kotara Zadar. Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. ukidaju se mjesni narodni odbori Bokanjac, Crno, Diklo i Ploče, a njihova se područja pripajaju gradu Zadru. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se Općina Zadar koja je obuhvaćala mjesta Arbanasi, Bokanjac, Brodarica, Crno, Diklo, Ploče, Zadar i Zadarski Dračevac i Općina Zadar–vanjski koja je obuhvaćala mjesta Bibinje, Briševo, Donje Petrčane, Gornje Petrčane, Kožino Murvica i Sukošan.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar predala je 1976. Godine spise MNO Bokanjac s gradivom gradske općine Zadar Historijskom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz gradiva su oblikovani arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu Narodnoga odbora gradske općine Zadar. Gradivo je fragmentarno sačuvano; nedostaju urudžbeni zapisnici i spisi Matičnog ureda Bokanjac.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj, odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju i izvor je za povijest gospodarstva i života mještana prigradskog mjesta Bokanjac.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Bokanjac, 1948., 1 knj.

2. Urudžbeni zapisnik MNO Bokanjac, 1949., 1 knj.

3. Urudžbeni zapisnik MNO Bokanjac, 1950., 1 knj.

Predmetne knjige

Knjiga zapisnika sjednica MNO Bokanjac, 1949.–1951.

Spisi, 1945.–1951., 3 kut.

1. Opći spisi MNO Bokanjac, 1945.–1951., 3 kut.

2. Platni iskazi službenika MNO Bokanjac, 1948. i 1949.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962., 1945.–1962.

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1955.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619