[0168] Mjesni narodni odbor Biograd (1944. – 1950.)

Signatura: HR–DAZD–168

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Biograd n/m

Vrijeme nastanka: 1945.–1950.

Razina opisa: Fond

Količina: 21 knj., 12 kut.; 1,30 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Biograd n/m

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj, str. 661

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda MNO Biograd n/m zajedno s gradivom NO grada Biograd i Općine Biograd do 1958. Arhivu je predala Skupština općine Biograd 1967. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Ukupno je primljeno 30 d/m gradiva. Gradivo MNO Biograd n/m i Narodnoga odbora grada Biograd sačuvano je fragmentarno.

SADRŽAJ FONDA

Uz opće spise fond sadrži gradivo sjednica odbora i komisija te zapise o turizmu. Gradivo je izvor za gospodarsku i demografsku povijest Biograda n/m.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici MNO Biograd n/m, 1946.–1950., 4 knj,

2. Urudžbeni zapisnik odjela za turizam, 1947.–1950, 3 knj.

Predmetne knjige

1. Veterinarski protokol, 1946. i 1947., 1 knj.

2. Knjige poslane pošte iz ureda MNO Biograd n/m, 1950.–1953., 1 knj.

3. Knjige biračkog tijela Biograda n/m, 1948., 9 knj.

4. Knjiga s popisom turista, 1 knj.

Spisi, 1944.–1951., 12 kut.

1. Opći spisi MNO Biograd. n/m, 1944.–1950., kut. 1–6.

2. Spisi Odsjeka za turizam, 1947.–1951., kut. 7.

3. Spisi Odsjeka za statistiku i Planske komisije, 1948.–1951., kut. 8–9.

4. Povjerljivi spisi MNO Biograd n/m, 1948.–1951., kut. 10.

Referada za ribarstvo, 1948.

Molbe i odluke za dodjeljivanje stambenih prostora, 1947.

Spisi javnog tužilaštva, 1947.

5. Spisi matičnog ureda Biograd n/m, 1948.–1951, kut. 11.

Popis kućanstava za Biogradu n/m, 1947.

Razni spisi, 1945.–1952.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–147: Narodni odbor grada Biograd n/m