[0167] Mjesni narodni odbor Bibinje (1946. – 1952.)

Signatura: HR–DAZD–167

Klasifikacija: A.5.7.

Naziv fonda: Mjesni narodni odbor Bibinje

Vrijeme nastanka gradiva: 1946.–1952.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Mjesni narodni odbor Bibinje

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–166: Mjesni narodni odbor Banj 1948.–1952., str. 661

Zakonom o administrativno teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. Mjesni narodni odbor Bibinje je u sastavu kotara Zadar, kao i temeljem Zakona o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 31. svibnja 1950. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. osniva se NO općine Zadar–vanjski koji je obuhvaćao mjesta Bibinje, Briševo, Donje Petrčane, Gornje Petrčane, Kožino, Murvicu i Sukošan.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar, kao pravni sljednik svih općinskih narodnih odbora koji su djelovali od 1952. do 1962., predala je gradivo MNO Bibinje 1965. godine sa spisima NOO Zadar–vanjski i Zadar Historijskom arhivu u Zadru (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 88/1965). Gradivo je predano u nesređenom i rasutom stanju. Iz tog gradiva oblikovani su arhivski fondovi mjesnih narodnih odbora koji su bili u sastavu Narodnog odbora općine Zadar–vanjski i Zadar. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo ovog arhivskoga fonda ima lokalni značaj i odnosi se na uspostavu nove vlasti u poratnom razdoblju. Izvor je za povijest gospodarstva i života mještana Bibinja.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnik MNO Bibinje, 1951.–1952. 1 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa MNO Bibinje, 1951.

3. Urudžbeni zapisnik Matičnoga ureda Bibinje, 1949.

Spisi, 1946.–1951., 1 kut.

1. Zapisnici sjednica MNO Bibinje, 1948.–1951.

2. Opći spisi MNO Bibinje, 1948. (fragmentarno)

3. Opći spisi MNO Bibinje, 1952. (fragmentarno)

4. Dosjei službenika MNO Bibinje, 1946.–1951.

5. Odjel ribarstva i ribarske statistike, 1948.

6. Spisi Kotarske komisije za agrarnu reformu za mjesto Bibinje, 1947.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–150: Narodni odbor gradske općine Zadar–vanjski 1952.–1955.

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar 1955.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619