[0160] Narodni odbor općine Pag (1952. – 1958.)

Signatura: HR–DAZD–160

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Pag

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1958.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 5 kut.; 0,50 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Pag 1952.–1962.

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. u kotaru Rab osnivaju se općine Novalja, Pag, Rab i Povljana, a u sastav općine Pag ulaze mjesta Kolan, Maun i Pag.

Zakonom o izmjeni područja općina i kotara NR Hrvatske od 23. veljače 1962. ukida se općina Pag i Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 27. rujna 1962. ulazi u sastav novostvorene općine Pag u kotaru Rijeka.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Pag predala je 1988. tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru spise MNO Pag i Kolan, Narodnog odbora općine Pag te spise Općine Pag u vrijeme Kraljevine Jugoslavije (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 213/1988). Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo je lokalnog značaja, važno za povijesni razvoj grada i otoka Paga.

POPIS GRADIVA

Predmetne knjige

1. Knjiga otpremljene pošte NO općine Pag, 1953., 1 knj.

2. Knjiga izdanih rješenja NO općine Pag, 1953., 1 knj.

3. Knjiga izdanih službenih potvrda, 1954., 1 knj.

4. Abecedni popis vojnih obveznika, 1954., 1 knj.

Spisi, 1952.–1958., 5 kut.

1. Opći spisi tajništva NO općine Pag, 1952., kut. 1–2.

2. Opći spisi tajništva NO općine Pag, 1953., kut. 3.

3. Opći spisi tajništva NO općine Pag, 1954., kut. 4–5.

Mjesečni izvještaji o ulovu ribe, 1951.–1956.

Razni ribarski izvještaji – statistike, 1958.

Izdana kaznena rješenja, 1957.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619