[0158] Narodni odbor općine Novalja (1952. – 1955.)

Signatura: HR–DAZD–158

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Novalja

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1957.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 15 kut.; 1,50 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Novalja

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Zakonom o administrativno–teritorijalnoj podjeli NRH od 28. lipnja 1947. godine i 31. svibnja 1950., Mjesni narodni odbor Novalja u sastavu je NO kotara Rab. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. godine osniva se općina Novalja koji je obuhvaćao mjesta Kustići, Lun, Metajna, Novalja, Skarda, Stara Novalja i Zubovići. Zakonom o izmjenama područja općina i kotara u NRH ukinut je Kotar Rab, a općina Novalja uvrštena je u sastav kotara Rijeka.

POVIJEST FONDA

Sačuvano gradivo fonda odnosi se na razdoblje od 1952. do 1957. godine. Arhivsko gradivo NO općine Novalja preuzeto je u Arhiv u Zadru vjerojatno 1963. Godine, zajedno s gradivom NO općine Pag. Tom prilikom u gradivu je nedostajao veći dio knjiga i kazala. Spisi su primljeni u Arhiv u nesređenom stanju, rasuti i fragmentarni.

SADRŽAJ

Gradivo je izvor za lokalnu povijest Novalje u razdoblju od 1952. do 1957. godine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik NO općine Novalja, 1956.–1957., 2 knj.

2. Kazalo po imenima i predmetima NO općine Novalja, 1956.–1957., 2 knj.

4. Kazalo imena i predmeta, 1957., 1 knj.

Spisi, 1952.–1962., 15 kut.

1. Knjiga zapisnika sjednica Mjesnog NO Novalja, 1951.–1952.

2. Zapisnici sjednica NO općine Novalja, 1952.–1955.

3. Opći spisi NO općine Novalja, 1952.–1957., kut. 1–13

4. Razni spisi: Povjerljivi spisi, rješenja o izdanim građevinskim dozvolama 1956. i 1957., rješenja o osnivanju poljoprivrednih zadruga i pravilnici poljoprivrednih zadruga u Novalji, Povljani, Kolanu i Barbatu. Završni računi zadruga, kut. 14.

5. Društveni planovi razvoja Općine Novalja 1956. i 1957. Društveni plan razvoja Kotara Rab, 1955. Pregled obradivih površina na području NO Kotara Rab, 1950., kut. 15.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: NO Kotara Zadar, 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619