[0157] Narodni odbor općine Nin (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–157

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Nin

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 33 knj., 73 kut.; 7,70 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Nin

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Reorganizacijom teritorijalnih jedinica nakon donošenja Ustava 1952. godine, Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952., u sastav NO Kotara Zadar uvrštena je i novoosnovana općine Nin koja je obuhvaćala mjesta Nin, Ninski Dračevac, Ninski Stanovi, Poljica, Privlaka, Vir, Visočane, Vrsi i Zaton. Zakonom o izmjenama Zakona o podjeli NRH od 19. veljače 1953. iz općine Nin izdvajaju se sela Ninski Dračevac i Visočane te ulaze u sastav novoosnovane općine Poličnik. Zakonom o području kotara i općina u NR Hrvatskoj od 13. srpnja 1955. u sastavu općine Nin su mjesta Nin, Ninski Dračevac, Ninski Stanovi, Poljica, Privlaka, Vir, Vrsi i Zaton. Statut Općine donesen je 27. listopada 1956.

Takav ustroj ostaje do 1962. kada se Zakonom o izmjenama područja općina i kotara NR Hrvatske od 24. veljače 1962. ukida općina Nin i ulazi u sastav Skupštine općine Zadar.

Premda je formalno ukinuta u veljači 1962. godine, kao i kod nekih drugih ukinutih općina određene općinske službe nastavile su s radom sve do 31. listopada 1962. kada je posljednji zapis u Urudžbenom zapisnika za 1962. godinu. Pravni sljednik ukinute općine postaje Skupština Općine Zadar.

POVIJEST FONDA

Mjesni ured u Ninu gradivo ovog fonda predao je Državnom arhivu u Zadru 1976. godine. Gradivo je preuzeto bez ikakvog zapisnika u prisutnosti predstavnika SO Zadar. (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 138/1976.) Spisi su primljeni u nesređenom stanju. Prilikom sređivanja ustanovljeno je da nedostaje urudžbeni zapisnik za 1956. godinu i više kazala. Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Arhivsko gradivo ovog fonda lokalnog je značaja i sadrži dokumente za lokalnu povijest područja općine Nin u razdoblju od 1952. do 1962. godine. Spisi se odnose na gospodarski, prosvjetni, socijalni i kulturni razvitak toga područja.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik NO općine Nin, 1952.–1962., 10 knj.

2. Kazalo urudžbenih zapisnika NO općine Nin, 1958., 1960., 1962., 3 knj.

Predmetne knjige

3. Knjiga izdanih uvjerenja NO općine Nin, 1954.–1955., 1962., 3 knj.

4. Knjige pošte NO općine Nin, 1952.–1953. i 1961., 2 knj.

5. Knjiga računa i bankovnih transakcija NO općine Nin, 1961.

6. Knjige Matičnog ureda Nin, potvrde o državljanstvu iz 1951.–1956., 4 knj.

7. Knjige Poljoprivredne zadruge „Plavi Jadran“ Vrsi, 10 knj.

Spisi, 1952.–1962., 72 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Nin, 1952.–1959., kut. 1.

2. Zapisnici odvojenih i zajedničkih sjednica Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača, 1958.–1960., kut. 2.

3. Zapisnici odvojenih i zajedničkih sjednica Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača, 1961.–1962., kut. 3.

4. Zapisnici sjednica raznih odjela i Fonda za školstvo, 1955.–1962., kut. 4.

5. Zapisnici sjednica raznih odjela i komisija, 1956.–1962., kut. 5.

6. Povjerljivi spisi NO općine Nin, 1958.–1962., kut. 6.

7. Opći spisi NO općine Nin, 1952.–1954., 1956.–1958., kut. 7–27.

8. Opći spisi NO općine Nin, prema jedinstvenim arhivskim znakovima 1959.–1962., kut. 28–68.

9. Rješenja o priznavanju radnog staža, 1961., Platni iskazi službenika 1956., Platne liste službenika iz 1960., kut. 69.

10. Platni iskazi nastavnika i školskog osoblja osnovnih škola, 1953.–1957., kut. 70.

11. Platni iskazi službenika, 1958.–1959., kut. 71.

12. Budžet i završni računi NO općine Nin, 1953.–1961., kut. 72–73.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619