[0156] Narodni odbor općine Molat (1952. – 1962.)

Signatura: HR–DAZD–156

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Narodni odbor općine Molat

Vrijeme nastanka gradiva: 1952.–1962.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 49 knj., 47 kut.; 5,00 d/m

Stvaratelj: Narodni odbor općine Molat

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Reorganizacijom teritorijalnih jedinica nakon donošenja Ustava iz 1952. godine, Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952., u sastav NO Kotara Zadar uvršten je i novoosnovani Narodni odbor općine Molat. Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine iz 1952. Narodni odbor općine Molat obuhvaćao je mjesta Brgulje, Ist, Molat i Zapuntel.

Statut Općine donesen je 22. prosinca 1955. godine na četvrtoj sjednici Općinskog vijeća. Narodni odbor općine Molat ukinut je Zakonom o izmjeni područja općina i kotara NR Hrvatske od 23. veljače 1962. godine. Pravni sljednik ukinute općine postaje Skupština Općine Zadar.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Zadar kao pravni sljednik gradivo ovoga fonda predala je DAZ–u 1969. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 117/1969). Gradivo od 1952. do 1958. složeno je prema tekućem broju urudžbenoga zapisnika, a od 1958. godine prema planu odlaganja spisa po jedinstvenim arhivskim znkovima za organe uprave na teritoriju NR Hrvatske (NN 7/1958). U gradivu ovoga arhivskoga fonda nalaze se i spisi Komiteta SKH Molat i spisi Matičnog ureda od 1952. do 1962. godine. Fond sadrži i spise koji se odnose na rad Poljoprivredne zadruge Molat.

SADRŽAJ

Arhivsko gradivo ovog fonda sačuvano je veoma dobro i vrijedan je izvor za proučavanje lokalne povijesti, posebno za gospodarski razvoj otoka zadarskog arhipelaga u razdoblju od 1952. do 1962. godine. Ono ocrtava prilike na sjevernim otocima Kotara Zadar neposredno nakon Drugog svjetskog rata. Gradivo je i izvor za proučavanje svakodnevnog života, povijesti ribarstva, turizma i školstva.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici

1. Urudžbeni zapisnici NO općine Molat, 1952.–1962., knj. 1–11.

Predmetne knjige

12. Dnevnik primanja NO općine Molat, 1952.–1962., 1 knj.

13. Dnevnik izdavanja NO općine Molat, 1952.–1962., 1 knj.

14. Knjige poreznih obveznika KO Molat, 1952.–1958., 6 knj.

15. Knjige poreznih obveznika KO Zapuntel, 1952.–1958., 5 knj.

16. Knjige poreznih obveznika KO Brgulje, 1952.–1958., 6 knj.

17. Knjiga rasporeda zemljarine, KO Ist, 1952.–1958., 6 knj.

18. Glavna knjiga poreza na promet i poreza na nasljedstvo, 1955. i 1956., 2 knj.

19. Knjiga rasporeda zemljarine za KO Molat i Zapuntel, 1956., 1 knj.

20. Knjiga rasporeda zemljarine za KO Ist, 1956., 1 knj.

21. Knjiga rasporeda zemljarine za KO Ist i Brgulje, 1960., 1 knj.

21. Knjiga rasporeda zemljarine za KO Molat, Ist i Brgulje, 1961., 1 knj.

22. Raspored zdravstvenog doprinosa za KO Molat, 1960., 1 knj.

23. Knjiga stalnog biračkog popisa za Molat godine, 1954., 1958., 1960.–1963., 3 knj.

24. Knjiga stalnog biračkog popisa za Brgulje, 1954. i 1960.–1963., 2 knj.

25. Knjiga inventara NO općine Molat, 1952.–1962., 1 knj.

Spisi, 1952.–1962., 47 kut.

1. Zapisnici sjednica NO općine Molat, 4.5.1952. do 22.2.1962., kut. 1.

2. Zapisnici raznih sjednica Komisija NO općine Molat, 1952.–1962.

3. Opći spisi NO općine Molat, 1952.–1953., kut. 2.

4. Opći spisi NO općine Molat, 1953.–1954., kut. 3.

5. Opći spisi NO općine Molat, 1954.–1955., kut. 4.

6. Opći spisi NO općine Molat, 1955.–1956., kut. 5.

7. Opći spisi NO općine Molat, 1956., kut. 6–7.

8. Opći spisi NO općine Molat, 1957., kut. 8–10.

9. Spisi prema jedinstvenim arhivskim znakovimaa 1958.–1962., kut. 10–39.

10. Razni spisi (Završni računi Općine, lokalni propisi, društveni planovi; Spisi Općinskog komiteta SKH Molat; Stipendije za učenike i studente; Spisi Matičnog ureda i dr.), 1952.–1962., kut. 40–46.

11. Spisi Poljoprivredne zadruge Molat (Ribarski registri i statistike ulova ribe, općenito poljoprivredna statistika). Spomenice RH izdane građanima NO općine Molat za doprinos antifašizmu i žrtvama fašističkog terora 1958.–1961., kut. 46–47.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

HR–DAZD–142: Narodni odbor kotara Zadar–otoci 1950.–1952.

HR–DAZD–180: Mjesni narodni odbor Ist 1945.–1952.

HR–DAZD–187: Mjesni narodni odbor Molat 1944.–1952.

HR–DAZD–212: Mjesni narodni odbor Zapuntel 1945.–1952.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–154: Narodni odbor općine Božava, 1952.–1962., str. 619

Bašić, Josip Bepo. Molat u Drugom svjetskom ratu: 1941.–1945.: tragovima događaja. Zadar, 2008.