[0153] Stambena uprava Zadar (1953. – 1957.)

Signatura: HR–DAZD–153

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv fonda: Stambena uprava Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1953.–1957.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 kut.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Stambena uprava Zadar

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962., str. 538

Rješenjem Gradskog narodnog odbora Zadar od 16. veljače 1947., br. 2207 osnovano je Gradsko stambeno poduzeće u Zadru. Administrativno–operativni rukovodilac poduzeća je Gradski narodni odbor Zadar, kojem je predmet poslovanja bilo čuvanje, uzdržavanje i gradnja novih kuća, kao i dodjeljivanje stanova građanima i ustanovama, rješavanje prava i obveza najmodavaca i sl. Poduzeće je 3. travnja 1954. izbrisano iz registra privrednih poduzeća, jer je prešlo u Ustanovu sa samostalnim financiranjem Rješenjem NO Gradske općine Zadar.

U skladu s ovim odredbama Narodni odbor kotara Zadar je na svojoj sjednici od 5. listopada 1954. donio Odluku o prijenosu poslova o upravljanju stambenim zgradama iz nadležnosti Narodnog odbora kotara Zadar u nadležnost općina u svom sastavu.

Prema Zakonu o narodnim odborima gradova i gradskih općine od 22. srpnja 1952. godine (NN 36/1952) odbor grada vrši sve poslove od neposrednog interesa za privredni, komunalni, socijalni i kulturni razvitak grada, ukoliko za pojedine poslove zakonom nije određena nadležnost viših državnih organa. On obavlja i poslove izvršne djelatnosti u odnosu na građane, privredne i društvene organizacije i ustanove u oblasti financija, komunalnih djelatnosti, građevinarstva, zanatstva, turizma i ugostiteljstva, lokalnog saobraćaja, stambenih poslova.

POVIJEST FONDA

Gradivo je preuzeto u Historijski arhiv u Zadru najvjerojatnije u lipnju 1978., kada je Skupština općine Zadar bez primopredajnog zapisnika predala 266 svežnjeva arhivskoga gradiva.

SADRŽAJ

Gradivo je fragmentarno sačuvano. Među sačuvanim spisima nalaze se završni računi Uprave za 1953., 1954. i 1956. godinu, različiti ugovori i drugi dokumenti o sanaciji zgrada, posebno onih u predjelu Varoša.

POPIS GRADIVA

Opći spisi, 1954.–1955., 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar, 1945.–1962.

HR–DAZD–481: Narodni odbor gradske općine Zadar

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.*** Zadar i okolica od Drugoga svjetskog rata do Domovinskog rata: zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 21. studenog 2007. u Zadru. Zagreb: HAZU; Zadar: Sveučilište, 2009.