[0152] Stambena uprava Biograd (1955. – 1959.)

Signatura: HR–DAZD–152

Klasifikacija: A.5.6.

Naziv: Stambena uprava Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1955.–1959.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Stambena uprava Biograd; Narodni odbor grada Biograda

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Narodni odbor grada Biograda nadležan je za čuvanje, uzdržavanje i gradnju novih kuća, kao i dodjeljivanje stanova građanima i ustanovama, rješavanje prava i obveza najmodavaca i sl.

On obavlja i poslove izvršne djelatnosti u odnosu na građane, privredne i društvene organizacije i ustanove u oblasti financija, komunalnih djelatnosti, građevinarstva, zanatstva, turizma i ugostiteljstva, lokalnog saobraćaja, stambenih poslova.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd u lipnju 1969. predala je tadašnjem Historijskom arhivu Zadar gradivo Stambene uprave Biograd i Elektre Biograd (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 114/1969). Prilikom izrade ovog zapisa iz fonda su izlučena dva svežnja financijskih spisa (platni iskazi, platne liste i razni računi). Gradivo je sačuvano fragmentarno.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži molbe za dodjelu stana, rješenja o dodjeli stana, rješenja o kategorizaciji stana, najamne ugovore, ugovore o korištenju stana, sudske sporove vezane za stambena pitanja, zapisnike sa sjednica Stambene uprave (1957.–1959.).

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik, 1958., 1 knj.

Opći spisi, 1955.–1959., 1 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–546: Narodni odbor općine Biograd