[0138] Narodni odbor kotara Biograd (1945. – 1947.)

Signatura: HR–DAZD–138

Klasifikacija: A.5.4.

Naziv fonda: Narodni odbor kotara Biograd

Vrijeme nastanka gradiva: 1945.–1947.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 12 knj., 63 kut.; 8,20 d/m

Stvaratelj: Kotarski narodnooslobodilački odbor Biograd; Kotarski narodni odbor Biograd

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–137: Narodni odbor kotara Benkovac, str. 523

Kotarski narodni odbori na području NRH osnivaju se tijekom Drugog svjetskog rata i nazivaju se kotarski narodnooslobodilački odbori. Nakon završetka Drugog svjetskog rata donesena je Odluka o ustrojstvu i poslovanju narodnooslobodilačkih odbora i skupština u Federalnoj Hrvatskoj (NN FH 2/1945), kojom se ukidaju svi općinski NOO–i, a upravno– administrativnu vlast preuzimaju oblasni/okružni, kotarski i mjesni narodni odbori. Ustavom NR Hrvatske od 18. siječnja 1947. u Hrvatskoj su ozakonjeni narodni odbori kao najviši organi državne vlasti na lokalnoj razini. Narodni odbori ostvaruju na svojem području i zadatke od općeg značaja, rukovode radom podčinjenih organa uprave, privredom i kulturom, osiguravaju zaštitu javnog poretka, ispunjavanje zakona i čuvanje prava građana, utvrđuju budžet i privredni plan. Oni upravljaju općenarodnom imovinom, poduzećima i ustanovama lokalnoga značaja.

Ukazom Presidiuma Sabora NRH od 25. rujna 1947. Biograd je kao Mjesni narodni odbor u u sastavu Narodnog odbora kotara Zadar. Novi administrativno–teritorijalni ustroj NRH uspostavlja Zakon o administrativno–teritorijalnoj podjeli NR Hrvatske od 31. svibnja 1950. Po toj podjeli Benkovac, Biograd i Knin postaju gradovi u sustavu kotara. U sastavu kotara Zadar je i područje grada Biograda.

Zakonom o podjeli NRH na kotare, gradove, gradske općine i općine od 24. travnja 1952. u sastav Narodnog odbora kotara Zadar ulazi i općina Biograd koja je obuhvaćala mjesta

Biograd, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Krmčina, Pakoštane, Sikovo, Tkon, Turanj.

Zakonom o području kotara i općina u NRH od 13. srpnja 1955. Biograd ulazi u sastav kotara Zadar s mjestima Banj, Biograd, Dobropoljana, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Kraj, Krmčine, Mrljane, Neviđane, Pakoštane, Pašman, Sikovo, Tkon, Turanj, Vrana, Vrgada, Ždrelac.

Nakon samo tri godine, Zakonom o području kotara i općina NRH iz kolovoza 1955. Biograd je općina u sastavu kotara Zadar. Općina Biograd je obuhvaćala mjesta: Biograd, Banj, Dobropoljana, Donje Raštane, Drage, Filip Jakov, Gornje Raštane, Kraj, Krmčina, Mrljane, Neviđane, Pakoštane, Pašman, Sikovo, Tkon, Turanj, Vrana, Vrgada i Ždrelac.

Zakonom o područjima općina i kotara u NRH donesenom 27. rujna 1962. godine (NN NRH 39/1962) ukidaju se mnoge male općine i kotarevi, a osniva kotar Split. U njegov sastav ulazi i novoosnovane općine Biograd i ostaje do 1990. godine.

POVIJEST FONDA

Skupština općine Biograd n/m predala je 1967. godine tadašnjem Historijskom arhivu u Zadru sljedeće fondove: Narodni odbor kotara Biograd, Mjesni narodni odbor Biograd i Narodni odbor općine Biograd do 1962. godine (Knjiga primljenog arhivskoga gradiva br. 94/1967). Primopredajni zapisnik zaveden je pod brojem 186/1–1967.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik Narodnog odbora kotara Biograd, 1945., 1947.,1 knj.

2. Urudžbeni zapisnik odjela za financije, 1946.–1947., 2 knj.

3. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa, 1945.–1947., 3 knj.

4. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa, 1947., br. 1–6

5. Kazalo urudžbenih zapisnika, 1945.–1947., 3 knj.

Predmetne knjige

1. Knjiga umirovljenika NOK Biograd, 1946.–1947.

2. Ribarski katastar, 1947.

Spisi: 1946.–1947., 63 svež. (nesređeno)

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–21: Oblasni narodni odbor Dalmacije 1943.–1951.

HR–DAZD–141: Narodni odbor kotara Zadar 1945.–1962.

BIBLIOGRAFIJA

Šokota, Mirjana; Brković, Milko; Vujanić–Lednicki, Mirjana. Bibliografija tiskane građe o radničkom pokretu i socijalističkoj izgradnji na zadarskom području (1945.–1980.). Zadar: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske, 1989.