[0129] Lučko zastupništvo Silba (1923. – 1941.)

Signatura: HR–DAZD–129

Klasifikacija: A.3.1.

Naziv fonda: Lučko zastupništvo Silba

Vrijeme nastanka gradiva: 1923./1941.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 svež.; 0,6 d/m

Stvaratelj: Lučko zastupništvo Silba

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–126: Lučka kapetanija Biograd 1930.–1940., str. 444

Prema odluci Direkcije pomorskog saobraćaja u Splitu br. 1298/0/40 od 30. travnja 1940. Lučka kapetanija I. reda u Šibeniku dostavila je Lučkom zastupništvu Silbi na znanje novu teritorijalnu nadležnost ove kapetanije i njoj podređenih ureda. Lučka kapetanija I. reda Šibenik imala je u svom sastavu sljedeće urede: Lučko zastupništvo Rogoznica, Lučko zastupništvo Primošten, Lučko zastupništvo Skradin, Lučko zastupništvo Zlarin, Lučko zastupništvo Šepurine, Lučko zastupništvo Vodice, Lučko zastupništvo Tijesno, Lučko zastupništvo/Lučku kapetaniju II. reda Biograd, Lučku kapetaniju II. reda Preko, Lučko zastupništvo Privlaka, Lučko zastupništvo Novigrad, Lučko zastupništvo Sali, Lučko zastupništvo Ist, Lučko zastupništvo Silba i Lučko zastupništvo Olib.

Lučka kapetanija I. reda Šibenik je obuhvaćala područje: na jugu od polovice uvale Osječenice te čitavu obalu i otočje sjeverne Dalmacije do uvale Mandalena (do Vukićeve kuće i crkve Sv. Marije Mandalene), granice općina Lukovo–Šugarje – isključujući teritorij ustupljen Kraljevini Italiji oko Zadra od Sv. Jelene do južno od sela Diklo. Zatim sve teritorijalne vode Kraljevine Jugoslavije od granice Lučke kapetanije I. reda Sušak kod Marije Mandalene na sredinu Ljubačkog tjesnaca, te sredinom kanala istočno od otočića Sikovac, zapadno od otočića Mišljak, sredinom kanala Nova Poljava, jugozapadno od otoka Mauna te teritorijalnim vodama do svjetionika Gruica.

Lučko zastupništvo Silba obuhvaćalo je područje i vode otoka Silbe, Premude, Grebena Lutrošnjak, Kamenjak i Gruicu. Lučko zastupništvo Olib je Odlukom Direkcije pomorskog saobraćaja u Splitu od 30. travnja 1940. zatvoreno te privremeno pripojeno Lučkom zastupništvu Silba. Ono je obuhvaćalo područje Oliba, Kurjal, Morovnik, Poklib, Planik, Grižani i dalje sve do granice Lučke kapetanije I. reda Šibenik.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda su fragmentarno sačuvani. Fond nije sređen i za njega ne postoji obavijesno arhivsko pomagalo. Uvidom u gradivo utvrđeno je da se sastoji od samo 6 svežnjeva, a ne 8 svežnjeva i 69 knjiga. Spisi fonda su primljeni u Arhiv 12. studenoga 1963. godine od Lučke kapetanije Zadar. Ovaj podatak je zabilježen u knjizi primljene građe DAZD–a za godinu 1963. pod rednim brojem 79.

POPIS GRADIVA

1. Spisi 1938. Molbe za registraciju broda; ribarski prekršaji; izdavanje novih pomorskih knjižica; ukrcavanje posade na „naše“ brodove u Nizozemskoj; o provođenju Pravilnika o liječničkom pregledu pomoraca; traženje dozvole ribolova na srdele u studenome; prijenos Lučke kapetanije I. reda iz Dubrovnika u Gruž; naplata takse, zahtjev svjetioničara za pomoć i za školovanje djece; isplata potpore udovicama i uzdržavateljima preminulih pomoraca; Lučka kapetanija Preko moli dostavu „Zbirke zakona bivše Pomorske vlade“, pohađanje mornarske škole „Kraljevića Tomislava“ u Korčuli; ribarenje oko granice; o rasadniku kamenica u Malom Stonu; o izmjenama i dopunama Pravilnika o telegrafskoj službi u unutrašnjem saobraćaju, svež. 1.

2. Spisi 1939. Podaci o uplaćenim lučkim pristojbama; isplate mirovina, dozvole za ribarenje. Revizija potpomožnika iz fonda Pomorske uboške zaklade; liječnički pregledi pomoraca pred odlazak na brod; popis bolesti koje onesposobljavaju pomorce za vršenje službe na brodu; Pravilnik o vođenju evidencije pomoraca; mjere sigurnosti na kupalištima; o povišenju kazne za lučko–redarstvene prekršaje, svež. 2.

3. Spisi 1940., br. 19–1574. Tarife za istovar i utovar robe u luci Drač; učestalost dezertiranja domaćih pomoraca, ponekad i časnika u stranim lukama; nacrt novog pravilnika za ljetni ribolov; pomoć za školovanje djece svjetioničara; podjela mirovina udovicama mornara; izmjene i dopune Pravilnika za Pomorsku ubošku zakladu; popis dezertera s parobroda „Kotor“; o naplati lučkih pristojbi za jedrenjake s motorom; o zaštiti morskog ribarstva – ribolov dinamitom i drugim zabranjenim sredstvima, svež. 3.

4. Spisi, 1941. Pomoć u školovanju djece svjetioničara, naplata raznih brodarskih tarifa, traženje dozvole za ribolov, br. 211 poslovanje s prihodima Pomorske uboške zaklade, nadzor prijevoza drva za ogrijev morem, svež. 4.

5. Spisi, 1942. Traženje dozvole za ribolov, ribarski prekršaji, o ribarskoj zadruzi „Premuda“; ulov ribe u ribarskoj zadruzi „Premuda“; zahtjevi za ribarskom dozvolom; popis ljudi koji su dobili ribarsku dozvolu; popis materijala potrebnog za rad, svež. 5.

6. Spisi, 1943. Primjedba: najveći broj spisa ovog svežnja pisan je na talijanskom jeziku. Naplata ribarskih tarifa, traženje dozvola za godišnji odmor pomoraca, traženje dozvole za ribarenjem, popis ljudi s Oliba koji su tražili ribarsku dozvolu, svež. 6.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–16: Direkcija pomorskog saobraćaja u Splitu 1919.–1941.

HR–DAŠI–41: Lučka kapetanija Šibenik 1918.–1941.

HR–DAZD–126: Lučka kapetanija Biograd 1930.–1940.

HR–DAZD–127: Lučko zastupništvo Novigrad 1918./1939.

HR–DAZD–128: Lučko zastupništvo Sali 1925./1941.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–126: Lučka kapetanija Biograd 1930.–1940., str. 444