[0128] Lučko zastupništvo Sali (1925. – 1941.)

Signatura: HR–DAZD–128

Klasifikacija: A.3.1.5.

Naziv fonda: Lučko zastupništvo Sali

Vrijeme nastanka gradiva: 1925./1941.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 146 knj., 42 kut.; 4,20 d/m.

Stvaratelj: Lučko zastupništvo Sali

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–126: Lučka kapetanija Biograd 1930.–1940., str. 444

Među spisima ovog fonda pronađen je podatak o otvaranju lučkog izloženstva u Salima. Direkcija pomorskog saobraćaja je 7. lipnja 1925. uputila dopis svim odjeljenjima Direkcije pomorskog saobraćaja, lučkim uredima i pomorsko–tehničkim upravama da se s danom 1. lipnja 1925. otvara Lučko izloženstvo u Salima. Od 1. siječnja 1926. lučka izloženstva su preimenovana u lučka zastupništva. Ovaj ured je bio izravno podređen Lučkoj kapetaniji I. reda u Šibeniku.

Teritorijalna nadležnost ovog ureda obuhvaćala je Dugi otok s pripadajućim otocima, otoke Zverinac, Rava, Landara te cijelo Kornatsko otočje.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda je fragmentarno sačuvano i nije sređeno. U knjizi primljenog gradiva Državnog arhiva u Zadru za godinu 1963., upisano je kako je 25. lipnja od Lučke kapetanije u Zadru primljeno 13 manjih omota spisa „Arhive lučke ispostave Sali od 1925.do 1944. godine“ bez detaljnog pregleda. Prilikom izrade ovog zapisa spisi su spremljeni u arhivske kutije i razvrstani kronološki prema godinama nastanka. Podatak o akviziciji nalazi se u Knjizi primljenog gradiva Državnog arhiva u Zadru br. 75/1963. Gradivo nije arhivistički obrađeno.

SADRŽAJ

Ljetni ribolov, veterinarski pregledi stoke koja se prevozi brodovima, kopanje pijeska iz mora, naplata različitih taksi, popisi mornara bjegunaca, izdavanje i traženje dozvola za ribolov, za registraciju brodica, za izdavanje pomorskih knjižica i dr. Dostava koncesija o ribolovu na Jadranskom moru 1925. godine. Konferencija za pretres Zakona o pomorskom ribolovu 1926. godine. Zabrana brze i protupropisne vožnje u korčulanskom kanalu 1926. godine.

Ovaj fond sadrži statističke podatke o pomorcima, njihovim obiteljima i imovini na Dugom otoku. Te popise često prati i razna dokumentacija, npr. rodni listovi, razne potvrde o broju članova obitelji, djeci, imovini i dr. Spisi sadrže podatke o stanju u velikim svjetskim lukama, posebno o pojavi zaraznih bolesti, prijave imena brodova na kojima se bolest pojavila i slično.

Iz ovog fonda može se iščitati i odnos tadašnje državne vlasti prema pomorstvu i pomorcima, njihovom liječenju, školovanju, napredovanju kadra zaposlenog na brodovima, odnosu prema nastradalim pomorcima i njihovim obiteljima.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala.

1. Urudžbeni (Predatni) zapisnik Lučkog zastupništva Sali, 1925.–1942., 17 knj.

2. Urudžbeni zapisnik povjerljivih spisa Lučkog zastupništva Sali, 1928.–1940., 13 knj.

3. Kazalo urudžbenog zapisnika Lučkog zastupništva Sali, 1925.–1939., 1941., 16 knj.

4. Knjiga pošte, 1932.–1934.

5. Knjiga propisa, 1925.–1944.

Predmetne knjige

Brodovi i pomorci

6. Popis dolaska i polaska brodova u Lučkom zastupništvu Sali, 1926.–1938., 12 knj.

7. Popis dolaska i odlaska stranih brodova,1928.–1937., 7 knj.

8. Popis dolaska i polaska brodova ispod 10 tona, 1933.–1941., 8 knj.

9. Popis dolaska i odlaska brodova iznad 10 tona, 1939.–1941., 5 knj.

10. Popis br. 3 označenih čamaca i lađa bez mehaničkog sredstva pogona, 1929.

11. Popis otpremljenih brojeva, 1925.–1930.

12. Popis ukrcanih i iskrcanih mornara, 1926.

13. Popis globa, 1937., 1 kut.

14. Popis firmi i tvrtki oslobođenih od plaćanja dažbina, 1934.–1941., 1 kut.

15. Popis traženih mornara (knjiga), 1 kut.

16. Popis pomorskih svjetionika fenjera i znakova (knjiga), 1 kut.

17. Popis brodova i lađa koje su podvrgnute plaćanju pristojbi za Mornarsku školu „Kraljevića Tomislava“ Korčula, 1933.–1936., 5 knj.

18. Popis brodova za naplatu za mornarsku taksu, 1933.–1934., 2 kut.

19. Popis kvalificiranih pomoraca, 1 kut.

20. Knjiga odsustva službenika, 1930.–1946., 1 kut.

21. Popis izdanih zdravstvenih listova, 1937.–1938.

22. Popis brodogradilišta i škverova, 1 kut.

23. Popis pomorskih nezgoda (1 kut.)

24. Porast i umanjenje brodova 1928.–1936. (statistički podaci), 1 kut.

25. Popis dozvola za vađenje pijeska i žala, 1 kut.

26. Uvoz i izvoz životinja, 1925., 1 kut.

27. Popis osoblja pomorske uboške zaklade, nema godine, 3 kut.

28. Popis članova obitelji koji uživaju porodični dodatak, 1 kut.

29. Knjiga kontumacija,1921.–1946. (dojava o pojavi zaraznih bolesti), 3 kut.

30. Registar pologa inozemnoga novca (1926.– 1934.)

31. Popis sumnjivih plovnih objekata, 1 kut.

32. Pregled ulaska brodova u luku Sali, 1941. i 1942., 2 kut.

33. Popis izvanrednih pristojbi na osoblja, 1928.–1940., 2 kut.

34. Kazalo kapetanskih brojeva brodova, 1926.–1935., 5 knj., 2 kut.

35. Registar o inspekcijama izvršenim kod jedinica Direkcije pomorskog saobraćaja, 2 kut.

36. Brodski dnevnik za jugoslavenski motorni lanac Male obalne plovidbe, 1928., 2 kut.

37. Obračun buletara, 1925.–1940., 3 kut.

38. Popis kretanja putnika u luci Sali, 1935.–1941., 5 knj.

39. Novčani poslovni dnevnik, 1934. i 1935., 2 knj.

Ribarstvo

40. Knjiga popisa ribarskog povjerenstva, 1939., 1 kut.

41. Popis ribarskih zadruga, 1938. (na području Dugog otoka; kad su osnovane), 1 kut.

42. Popis obrtnih ribara, nema podatka o godini, 3 kut.

43. Popis potpora ribarima u alatima, nema godine, 3 kut.

44. Popis posebnih ribarskih prava (samo dva lista popunjena), 3 kut.

45. Popis zaplijenjenih ribarskih alata, 1927.–1932., 3 kut.

46. Popis izdanih koncesija, 3 kut.

47. Popis izvoza prerađene svježe ribe, 1925.–1940.

48. Tunolovna statistika, 1925.–1936.

49. Popis izdanih ribarskih „legitimacija“ ribarima iz mjesta Soline, Verunić i Veli Rat, Luka, Sali, Rava, Savar, Brbinj, Zaglav, 6 knj.

50. Popis zabrana u ribarstvu, 3 kut.

51. Ribarski katastar, 3 kut.

Knjige poslije 1945. godine

1. Kazalo urudžbenog zapisnika, 1945.

2. Knjiga o primljenim i predanim depešama, 1944., 1945.

3. Registar izdanih dozvola za kretanje po moru, 1949.

4. Popis članova bolesničkog fonda, 1946.

5. Registar izdanih molbi i dozvola u 1947. i 1948.

6. Evidencija iskrcanih i ukrcanih putnika, 1944.–1945.

7. Evidencija ukrcane i iskrcane robe, 1944.–1945.

8. Evidencija doputovalih i otputovalih brodova, 1944.–1945.

9. Popis vidiranih građevnih svjedožbi brodogradnje, 1929.–1952.

Spisi, 1925.–1941., 42 kut.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–16: Direkcija pomorskog saobraćaja u Splitu 1919.–1941.

HR–DAŠI–41: Lučka kapetanija Šibenik 1918.–1941.

HR–DAZD–126: Lučka kapetanija Biograd 1930./1941.

HR–DAZD–127: Lučko zastupništvo Novigrad 1918./1939.

HR–DAZD–129: Lučko zastupništvo Silba 1923./1941.