[0127] Lučko zastupništvo Novigrad (1918. – 1939.)

Signatura: HR–DAZD–127

Klasifikacija: A.3.1.5.

Naziv fonda: Lučko zastupništvo Novigrad

Vrijeme nastanka gradiva: 1918./1939.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 svež.; 0,10 d/m

Stvaratelj: Lučko zastupništvo Novigrad

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–126: Lučka kapetanija Biograd 1930.–1940., str. 444

Lučko zastupništva u Novigradu osnovano je rješenjem ministra saobraćaja od 28. svibnja 1930. Zastupništvo je trebalo početi djelovati 1. kolovoza te godine i bilo je podvrgnuto kapetaniji u Šibeniku. Temeljem čl. 61 Zakona o državnom saobraćajnom osoblju i ovlaštenja ministra saobraćaja od 8. travnja 1924., za upravitelja ovog zastupništva postavljen je Dinko Franetović, upravitelj lučkog zastupništva u Ulcinju.

Teritorijalna nadležnost lučkog zastupništva Novigrad protezala se istočno od linije koja je spajala rt Ljubča s uvalom Mandalinom, obuhvaćajući cijeli podgorski kanal, novigradsko more i plovni dio rijeke Zrmanje. Lokalnu lučku službu u Obrovcu trebala je obavljati kao i do tada tamošnja carinarnica.

POVIJEST FONDA

Spisi ovog fonda su zaista fragmentarno sačuvani. Godine 1963., dana 2. studenoga Državni arhiv u Zadru je po službenoj dužnosti od Lučke kapetanije u Zadru preuzeo „staru arhivu lučke ispostave Novigrad“ bez detaljnog popisa. Pretpostavlja se da su to spisi ovog fonda.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik 1930.–1937.

Spisi, 1916.–1941., 1 svež.

1. Popis ulazaka i izlazaka brodova u dalmatinske luke, 1916.–1917., 1937.

2. Pomorska uboška zaklada: Pravilnik, Saziv sjednice, Uvjeti za odobravanje potpore.

Potpomožnici Zaklade prema rješenju Centralne komisije Pomorske uboške zaklade od travnja 1939., 1937.–1939.

3. Izvještavanje o pojavi nepoznatih ratnih jedinica s tiskanim „Uputama za izvještavanje i vođenje evidencije o kretanju stranih plovnih i vazduhoplovnih jedinica u teritorijalnim vodama Kraljevine Jugoslavije“, 1939.

4. Isplata potpore svim lučkim kapetanijama za 1940. godinu

5. Popis posade broda „Marko Kraljević“

6. Knjiga mornara bjegunaca u razdoblju od 1930. do 1941.

JEZIK/PISMO

Hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Ne postoji.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAST–16: Direkcija pomorskog saobraćaja u Splitu 1919.–1941.

HR–DAŠI–41: Lučka kapetanija Šibenik 1918.–1941.

HR–DAZD–125: Lučka kapetanija Biograd 1930./1941.

HR–DAZD–128: Lučko zastupništvo Sali 1925./1941.

HR–DAZD–129: Lučko zastupništvo Silba 1923./1941.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–126: Lučka kapetanija Biograd 1930.–1940., str. 444