[0120] Prefektura u Zadru. Odjel za opcije (1921. – 1943.)

Signatura: HR–DAZD–120

Klasifikacija: A.3.2.5.

Naziv fonda: Prefektura u Zadru. Odjel za opcije

Vrijeme nastanka gradiva: 1921.–1940.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 knj., 101 svež.; 16,50 d/m

Stvaratelj: Prefektura u Zadru (R. Prefettura di Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Rapalskim ugovorom o razgraničenju od 12. studenoga 1920. sklopljenim između državne delegacije Italije i delegacije Kraljevine SHS, Italija je oslanjajući se na Londonski pakt od 26. travnja 1915. sklopljen sa silama Antante (Velika Britanija, Francuska i Rusija), dobila u Dalmaciji Zadar s okolinom te Lastovo i Palagružu. Zaključenjem Rapalskoga ugovora Talijani su zaposjeli one krajeve koji su im tim ugovorom pripali i proglasili aneksiju 5. siječnja 1921. godine.

S tim u vezi trebalo je urediti pitanje državljanstva na tom području i na području ostatka Dalmacije. U tu svrhu u Zadru je pri općinskoj upravi i kasnije nakon 17. listopada 1922. u prefekturi ustanovljen poseban odjel koji je rješavao molbe optanata. Optanti su talijansko državljanstvo mogli dobiti na nekoliko načina: punim pravom, kraljevskim dekretom i naturaliziranjem.

Članom 7 Rapalskog ugovora priznato je Talijanima u Kraljevini SHS da u roku od jedne godine mogu optirati za talijansko državljanstvo, a da se nisu dužni iseliti, te im se jamči pravo upotrebe talijanskog jezika i slobodnog vjeroispovijedanja. Vlada Kraljevine SHS priznala je to pravo opcije za talijansko državljanstvo svim Talijanima koji su do sloma Austro–Ugarske živjeli na području koje je pripalo Kraljevini SHS, s time da se optanti ne moraju poslije opcije iseliti, da zadržavaju pravo slobodne upotrebe talijanskoga jezika i da i ubuduće uživaju sve one gospodarske koncesije koje su imali u Austro–Ugarskoj Monarhiji. Ova odredba o pravu na koncesije što su ih optanti imali u Austro–Ugarskoj Monarhiji, naročito je pogađala osobe zainteresirane za zemlju u Dalmaciji, na kopnu i otocima, koja je pripadala veleposjednicima koji su optirali za Italiju. Naime, nije se mogla donijeti nijedna agrarna mjera u njihovu korist bez prethodnog sporazuma s Vladom Kraljevine Italije.

Odjel za opcije uglavnom je prestao djelovati nakon 1924. godine.

SADRŽAJ

Gradivo ovog fonda sadrži dosjee osoba koje su podnosile molbe za stjecanje talijanskog državljanstva. U gradivu se nalaze krštenice, izjave o mjestu boravka, imovno stanje obitelji, svjedočanstvo o općinskoj pripadnosti. Sačuvani su i dopisi talijanskim konzulatima i ministarstvima, izjave za dodjelu opcija, molbe za talijansko državljanstvo te dodjele državljanstva.

POPIS GRADIVA

1. Kazala urudžbenih zapisnika, 8. knj.

2. Razne knjige, 5 knj.

Spisi opcija (dosjei) 1921.–1922., 102 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–121: Općina Zadar 1918.–1943.

HR–DAST–600: Prefektura Zadar (Regio Prefettura di Zara) 1041./1943.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–117: Namjesništvo za dalmaciju i dalmatinske i korčulanske otoke, str. 461