[0119] Ured za školstvo u Zadru (1920. – 1924.)

Signatura: HR–DAZD–119

Klasifikacija: A.3.2.5.

Naziv fonda: Ured za školstvo u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1920.–1924.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut; 0,5 d/m.

Stvaratelj: R. Ufficio scolastico di Zara 1919. –1924.; Pokrajinsko školsko vijeće Dalmacije (Consiglio scolastico provinciale della Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Dana 27. prosinca 1918. viceadmiral Enrico Millo donosi odredbu o ustroju okupacijske uprave u Zadru pod imenom Namjesništvo za Dalmaciju (Governatorato della Dalmazia e delle Isole Dalmate e Curzolane). E. Millo je imenovan vojnim i civilnim zapovjednikom. Tijekom 1919. godine uprava je izdvojena od vojnih vlasti i predana građanskim povjerenicima. U Zadru se osniva državna i financijska prokura, Civilni komesarijat, Vrhovna vojna komanda, Uredi policije u Zadru i Šibeniku te uredi financijske policije. Uspostavlja se poseban Ured za školstvo (Ufficio scolastico). Takva okupacijska vlast obuhvaćala je teritorij sjeverne Damacije do rta Planke i sve dalmatinske otoke osim Brača i Šolte

Nakon talijanske okupacije Dalmacije nadzor nad školskim ustanovama, zgradama, programima, školskim kalendarima, izvođenjem nastave i nastavničkim osobljem nastavila je obavljati institucija s istim imenom koje je imala i za vrijeme Druge austrijske uprave u Dalmaciji. Vijeće je djelovalo pri Civilnom povjerenstvu u Zadru. Talijansko Pokrajinsko školsko vijeće bilo je podređeno Ministarstvu javne nastave u Rimu i to uredu Ministarstva pod nazivom Poseban ured za Nove pokrajine (Ufficio Speciale per le Nuove Provincie). Pokrajinsko školsko vijeće u svojoj nadležnosti imalo je kotarska školska vijeća. U talijanskim pokrajinama također funkcioniraju pokrajinska školska vijeća, ali je 1922. godine nakon stupanja na snagu školske reforme Gentile koja se sastojala od niza zakonskih i normativnih akata koji su bili na snazi od 31. prosinca 1922. do 1. listopada 1923. godine, došlo do izmjena nadležnosti između školskih ureda i vijeća. Nemamo podatke o primjeni spomenute reforme na školski sustav u Dalmaciji. Zakoni Reforme Gentile u Italiji su primjenjivani sve do 1962. godine.

POVIJEST FONDA

Gradivo ovog fonda izdvojeno je iz fonda Civilnog komesarijata koji je u Arhiv primljen 6. prosinca 1938. (br.113/1938). Gradivo nije arhivistički sređivano već je samo kronološki razvrstano. Prema oznakama na dokumentima čini se da je gradivo i izvorno odlagano isključivo kronološki. Nakon detaljnog sređivanja fondova iz razdoblja talijanske uprave u Dalmaciji, postoji mogućnost da se identificira još gradiva ovoga stvaratelja. Fond nije arhivistički obrađen.

SADRŽAJ

Budući da je stvaratelj fonda u potpunosti nastavio djelovanje austrijskog Pokrajinskog školskog vijeća i ovo je gradivo njegov neposredni nastavak. Najveći dio gradiva odnosi se na dopisivanje Vijeća s Posebnim uredom za Nove pokrajine pri Ministarstvu javne nastave u Rimu. Vijeće je komuniciralo i s pojedinim školskim ustanovama, Financijskim odvjetništvom u vezi s troškovima gradnje i održavanja školskih zgrada, Talijanskim konzulatom u Splitu i slično. Vijeću su se obraćali pojedinci, nastavnici i učenici, vezano uz namještenja i financijske potpore za školovanje. Neki dopisi u gradivu upućeni su na naslov Civilno povjerenstvo – Ured za školstvo.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1920.–1924., 5 kut.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–98: Pokrajinsko školsko vijeće 1869.–1918.

HR–DAZD–118: Civilni komesarijat za Zadar i Dalmaciju 1918.–1921.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–117: Namjesništvo za Dalmaciju i dalmatinske i korčulanske otoke, str. 461