[0106] Kotarsko poglavarstvo Obrovac (1823. – 1868.)

Signatura: HR–DAZD–106

Klasifikacija: A.1.7.4.

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Obrovac

Vrijeme nastanka gradiva: (1823.–1868.) 1833./1850.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 svež.; 0,1 d/m

Naziv fonda: Kotarsko poglavarstvo Obrovac (I.R. Capitanato distretuale di Obrovazzo; Pretura politica di Obrovazzo)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–109 i 104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru, str. 406 i 410

Kotar u Obrovcu osnovan je 9. siječnja 1798. kao Mjesno starješinstvo Novigrad i Obrovac sa sjedištem u Novigradu. Za vrijeme Dandola 1806.–1809. postoji samo općina Obrovac koja ulazi u sastav kotara Zadar. Za vrijeme Ilirskih Pokrajina na osnovi Dekreta o uređenju Ilirije od 15. travnja 1811. izvršena je nova teritorijalna podjela Dalmacije te je 31. listopada 1811. uspostavljen i kotar Obrovac s osam općina: Novigrad, Radušić, Obrovac, Karin, Benkovac, Kistanje, Đevrske i Ostrovica, s 53 naselja i 18.260 žitelja.

Od 3. prosinca 1816. općina Novigrad i Obrovac bile su u sastavu okruga Zadar. Na osnovi nove teritorijalne organizacije od 17. prosinca 1822. godine, koja stupa na snagu 1823. godine, osniva se kotar Obrovac s tri općine: Obrovac (podesteria), Novigrad (sindikat) i Benkovac (sindikat).

Na osnovi Carske naredbe od 16. veljače 1826. potvrđene od C. kr. Dvorske kancelarije od 17. ožujka iste godine guverner Tomašić donosi Oznanjenje 17. travnja 1827. godine o novoj teritorijjalnoj podjeli i smanjenju Kotarskog poglavarstva Obrovac. Ova naredba stupila je na snagu 1. svibnja 1827. godine. Dana 1. siječnja 1847. uspostavlja se politička i sudska pretura i podesterija Benkovac. Tako se dio sela odvaja iz kotara Obrovac i pripaja Benkovcu. Godine 1850. osniva se Pretura Kistanje. Novom administrativnom podjelom Dalmacije provedenom na osnovi zakona od 19. svibnja 1868. ukida se kotar Obrovac, a njegovo područje potpada pod kotar Benkovac, dok Obrovac postoji samo kao općina do 31. prosinca 1923. godine.

Područje djelovanja Kotarskog poglavarstva u Obrovcu 1823. obuhvaćalo je:

općinu Obrovac (podesteria) s naseljima: Obrovac i Zaton, Muškovci, Bilišane, Kruševo, Zelengrad, Medviđa, Bruška, Žegar, Krpa, Golbić, Ervenik Gornji i Donji, Parčić, Modrino Selo, Biovičino Selo, Kožulovac, Bijelina, Nunić, Ivoševci, Kistanje, Rudule i Mokropolje.

Općina Novigrad (sindikat) obuhvaća naselja: Novigrad s Pridragom, Karin, Popoviće, Biljane Gornje i Donje, Smilčić, Islam Grčki i Latinski, Rupalj, Posedarje, Slivnicu, Vinjerac, Starigrad, Seline i Jasenice.

Općina Benkovac (sindikat) obuhvaća naselja Benkovac s Lišanima, Kula Atlagić, Korlat, Rodaljice, Đevrske, Zečevo, Dobropoljci, Brgud, Stankovci, Ostrovica, Gožići, Žažvić, Buković, Perušić, Šopot, Podlug, Kolarina, Pristeg, Morpolača, Prović, Vukšić, Bulić, Kožolovac, Lepure, Lisičić, Podgrađe, Nadin, Raštević, Veljane i Trljuge.

Nakon 1. svibnja 1827. godine područje Kotarskog poglavarstva se znatno smanjuje. Općina Novigrad ulazi u sastav Zadarskog kotarskog poglavarstva, a općina Benkovac se ukida. Pojedina naselja ulaze u sastav zadarskog poglavarstva, a neka skradinskog i kninskog. Naselja koja od tada pripadaju području kotara Obrovac su: Zaton, Muškovci, Bilišane, Kruševo, Zelengrad, Medviđa, Bruška, Žegar, Krupa, Golubić, Perušić, Modrino selo, Bjelina, Karin, Popovići, Biljane Gornje, Starigrad, Seline, Jasenice, Benkovac, Kula Atlagić, Korlat, Rodaljice, Brgud, Buković i Tribanj.

Osnivanjem kotareva u Benkovcu 1847. i u Kistanjama 1850. Godine, područje Kotarskog poglavarstva u Obrovcu se smanjuje, a novo razdjeljenje je izvršeno 1854. godine. Tako se kotaru Obrovac pripajaju sljedeće porezne općine: Obrovac, Tribanj, Starigrad, Seline, Jasenice, Zaton, Muškovci, Golubić, Krupa, Kruševo, Bilišane s Breštanima, Zelengrad s Bogetićem, Medviđa i Karin s Kunovcem; površine 12 milja kvadratnih i 9288 žitelja.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–109 i 104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru, str. 406 i 410

Gradivo Kotarskog poglavarstva u Obrovcu nalazi se među gradivom Okružnog poglavarstva u Zadru; vodi se pod brojem svežnja 97. Za ovaj fond postoji popis po godinama i nalazi se zajedno s arhivskim popisom Okružnog poglavarstva u Zadru. Akvizicija ne postoji.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–109: Kotarsko poglavarstvo u Zadru 1821.–1868., str. 410

POPIS GRADIVA

Spisi, 1833.–1850., 1 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–102: Okružno poglavarstvo u Zadru

HR–DAZD–104: Kotarsko poglavarstvo u Zadru

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–109: Kotarsko poglavarstvo u Zadru, str. 410