[0091] Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Financije katoličke i pravoslavne crkve u Dalmaciji. Dijecezanski spisi (1813. – 1918.)

Signatura: HR–DAZD–91

Klasifikacija: A.1.7.2.

Naziv fonda: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju. Financije katoličke i pravoslavne crkve u Dalmaciji – Dijecezanski spisi

Vrijeme nastanka gradiva: 1815./1918.

Razina opisa: Serija

Količina gradiva: 47 svež.; 5,5 d/m

Stvaratelj: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju (Landesgubernium/ Statthalterei Dalmatien; I.R. Governo della Dalmazia; Luogotenenza)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918., str. 293

Carsko kraljevsko Namjesništvo za Dalmaciju, kao vrhovna vlast u Pokrajini Dalmaciji imalo je nadzor nad svim vjerskim zajednicama, u prvom redu katoličkom i pravoslavnom crkvom. Naročito se vodila briga o njihovim financijama, stanju zgrada koje su koristile, stanju ostalih nekretnina u njihovom vlasništvu, obvezama stanovnika prema crkvi i uzdržavanju svećenstva. Slijedom izvršenja funkcije nadzora financijskih poslova katoličke i pravoslavne crkve u Dalmaciji nastali su predmetni svesci ovog fonda.

POVIJEST FONDA

Spisi ove serije dio su spisa Vlade/Namjesništva koji su zbog potreba posla zadržani u formi dosjea i nisu odlagani u registraturu s ostalim spisima. Preuzeti su u arhiv zajedno s ostalim spisima Namjesništva za Dalmaciju, nakon što je završila s radom Komisija za podjelu arhiva 1926. godine. Budući da se posao registriranja i razgraničavanja fondova obavljao prije nego što se istražila upravna struktura institucije C.kr. Namjesništva za Dalmaciju, arhivisti su, zatekavši predmetne svežnjeve koji se odnose na crkvu, pretpostavili postojanje Odjela za bogoštovlje i tako nazvali fond. Nakon što je istražena struktura institucije, sa sigurnošću možemo reći da takav odjel nije postojao, pa je fondu primjereniji podnaslov Financije katoličke i pravoslavne crkve u Dalmaciji – Dijecezanski spisi.

SADRŽAJ

Spisi ove serije ne sadrže sve spise Namjesništva koji se odnose na crkvu. Oni se nalaze odloženi među odjelnim spisima Namjesništva pod razredbenom oznakom IV. Spisi ove serije sadrže samo onaj dio koji se odnosi na financijske poslove katoličke i pravoslavne crkve, koji su očito vođeni odvojeno. Samo na rijetkim spisima nalazimo razredbene oznake Namjesništva. Ostali spisi imaju bilješku Računovodstvenog odjela Namjesništva o tome da je obavljen pregled i likvidacija s datumima i potpisima. U njima možemo naći podatke o prihodima i rashodima dalmatinskih župa, imovnom stanju župnika, biskupa i biskupija, ugovore i troškovnike crkvenih gradnji (crkve, biskupske palače, zvonici, župne kuće, škole u crkvenim prostorima), troškovima za crkvene potrepštine, crkvenom namještaju i slično. Najzanimljiviji su najstariji datirani spisi iz prvih godina djelovanja Vlade/Namjesništva za Dalmaciju. To su, primjerice, odgovori dalmatinskih biskupa na traženje guvernera Tomašića da dostave izvješća o biskupskim prihodima i rashodima (Mensa vescovile) i stanju crkvenog kapitala koji su mu bili nužni u provođenju postupka kojeg naziva Pripremni postupci u ekonomsko–crkvenoj organizaciji u Dalmaciji. Odogovori biskupa su vrlo iscrpni i opširni te neki od njih sadrže mnoštvo podataka o povijesti pojedine biskupije. Kutija br. 49 sadrži dokumente što su 1821. nastali radom Komisije za poslove pravoslavnih vjernika u Šibeniku i u njima možemo naći podatke o uhićenju nekog kaluđera zbog ubojstva, pritužbama paroha na svog slugu i kapelana, žalbu šibenskog episkopa na satiru o njemu koja se pojavila na ulicama Šibenika i slično.

POPIS GRADIVA

1. Biskupija Dubrovnik, 1815.–1918., kut. 1–10.

2. Biskupija Hvar, 1880.–1917., kut. 11–15.

3. Biskupija Kotor, 1856.–1918., kut. 16–21.

4. Biskupija Krk, 1838.–1918., kut. 22.

5. Biskupija Rab, 1815.–1918., kut. 23–29.

6. Biskupija Šibenik, 1815.–1918., kut. 30–35.

7. Biskupija Zadar, 1815.–1918., kut. 36–39.

8. Eparhija Kotor, 1900.–1918., kut. 40.

9. Grkokatoličke crkve Kričke, Baljci i Vrlika, 1888.–1902., kut. 41.

10. Eparhija Zadar, 1894.–1918., kut. 42–46.

11. Popravci i gradnja crkvenih objekata, 1849.–1857., kut. 47–48.

12. Povjerenstvo za poslove pravoslavnih u Šibeniku 1821., kut. 49.

13. Pripremne radnje za crkveno–ekonomsku organizaciju Dalmacije nakon drugog dolaska Austrijanaca 1815.–1817., kut. 50–51.

14. Statističke tablice, 1905.–1907., kut. 52.

15. Propisi (Normali),1883.–1905., kut. 53.

16. Laičke bratovštine u Dalmaciji,1851.–1889., kut. 54.

JEZIK/PISMO

Talijanski, hrvatski, njemački; latinica, ćirilica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–HDA–71: C. kr. Ministarstvo bogoštovlja i nastave 1851.–1918.

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918.

HR–AZDN–16: Zadarska nadbiskupija

BIBLIOGRAFIJA

HR–DAZD–88: Vlada/Namjesništvo za Dalmaciju 1813.–1918., str. 308