[0087] Inspektorat za bogoštovlje Kantona Trogir (1807. – 1811.)

Signatura: HR–DAZD–87

Klasifikacija: A.1.6.4

Naziv fonda: Inspektor za bogoštovlje Kantona Trogir

Vrijeme nastanka gradiva: 1807 –1811.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 kut.; 0,50 d/m

Stvaratelj: Inspektor za bogoštovlje Kantona Trogir (L’ispettore per culto del cantone Traù)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–492: Inspektor za bogoštovlje Kntona Omišu 1807.–1811., str. 290

POVIJEST FONDA

Spisi iz doba francuske uprave smješteni su u Arhiv Namjesništva u Zadru nakon 1820. godine.

SADRŽAJ

Kotarski inspektor za bogoštovlje u Trogiru, bio je nadležan za područje Trogira. Vodio je nadzor nad upravljanjem crkvenom imovinom, župama i vjerskim bratovštinama Trogira, o izboru župnika i kapelana, o vjerskim školama i o drugim poslovima koji se tiču crkve i bratovština.

POPIS GRADIVA

Spisi inspektora 1807.–1811., 5 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

BIBLIOGRAFIJA

Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str. 953–1037