[0086] Kraljevska poddelegacija Vlade u Trogiru (1807. – 1809.)

Signatura: HR–DAZD–86

Klasifikacija: A.1.6.4.

Naziv fonda: Kraljevska poddelegacija Vlade u Trogiru

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1809.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva 1 svež.; 0,1 d/m

Stvaratelj: Kraljevska poddelegacija Vlade u Trogiru (Vice–Delegazione di Governo in Traù)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–82: Kraljevska poddelegacija Vlade na Braču 1807.–1811., str. 282

Kraljevska poddelegacija u Trogiru nalazila se u splitskom okružju. Obuhvaćala je trogirsko područje i imala 18.543 stanovnika.

POVIJEST FONDA

Spisi su preuzeti u Državni arhiv u Zadru 1949. godine.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–82: Kraljevska poddelegacija Vlade na Braču 1807.–1813., str. 282

POPIS GRADIVA

Spisi vicedelegata 1807.–1809., 1 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809.

HR–DAZD–73: Intendenca pokrajine Dalmacije 1 1810.–1813.

SI–ARS–30: Intendant za Dalmacijo 1809.–1813.

HR–DAZD–80: Kraljevska delegacija vlade u Splitu (R. Delegazione di Governo in Spalato) 1806.–1813.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–79: Kraljevska poddelegacija Vlade u Makarskoj 1807.–1811., str. 271