[0084] Kraljevska poddelegacija Vlade u Korčuli (1807. – 1813.)

Signatura: HR–DAZD–84

Klasifikacija: A.1.6.4.

Naziv fonda: Kraljevska poddelegacija Vlade u Korčuli

Vrijeme nastanka gradiva: 1808.–1812.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 8 svež.; 0,9 d/m

Stvaratelj: Poddelegacija Vlade u Korčuli (Vice–Delegazione di Governo in Curzola, Sous–délégué à Curzola)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–82: Kraljevska delegacija vlade na Braču 1807.–1813., str. 282

Nakon pada Mletačke Republike 1797. Korčula dolazi pod austrijsku upravu. U razdoblju od 1806. do 1807. godine, kada je uspostavljena francuska uprava, Korčulu je okupirala ruska mornarica. Poddelegacija u Korčuli nalazila se u makarskom okružju, obuhvaćala je grad Korčulu i sela na otoku. Ukupno je imala 5985 stanovnika. Dekretom od 15. travnja 1811. Korčula je postala okrugom (distretto) u nadležnosti intendance u Dubrovniku. Istovremeno je bila i kanton u čijem sastavu su bile općine Korčula, Račišće, Smokvica i Blato. Nakon francuske uprave, u razdoblju od 1813. do 1815. otok Korčula bio je pod upravom Engleza.

POVIJEST FONDA

Spisi su preuzeti u Arhiv 1883. godine na zahtjev Prizivnog suda u Zadru.

POPIS GRADIVA

Spisi francuske uprave 1808.–1812., 8 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–75: Intendenca Pokrajine Dubrovnik i Kotor 1808.–1813.

SI–ARS– 30: Intendant za Dalmacijo 1809.–1813.

HR–DADU–76: Glavna uprava i intendenca Dubrovnika i Kotora 1809.–1813.

HR–DAZD–79: Kraljevska delegacija vlade u Makarskoj 1806.–1812.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–79: Delegacija vlade u Makarskoj 1807.–1811., str. 267.

Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str. 953–1037