[0083] Kraljevska poddelegacija Vlade u Kninu (1807. – 1813.)

Fond predan Državnom arhivu u Šibeniku temeljem Sporazuma o razgraničenju i primopredaji arhivskog gradiva između Državnog arhiva u Zadru i Državnog arhiva u Šibeniku od 20. siječnja 2020.

Signatura HR–DAZD–83

Klasifikacija A.1.6.4.

Naziv fonda Kraljevska poddelegacija Vlade u Kninu

Vrijeme nastanka gradiva 1807.–1811.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 2 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj Poddelegacija Vlade u Kninu (R.Vice–Delegazione di Governo in Knin)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–82: Kraljevska poddelegacija Vlade na Braču 1807.–1813., str. 282

Poddelegacija u Kninu nalazila se u šibenskom okrugu. Obuhvaćala je šire područje Knina i ukupno imala 26.570 stanovnika.

POVIJEST FONDA

Kotarsko poglavarstvo Knina spise je predalo Arhivu Namjesništvau Zadru 1906. godine.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–82: Kraljevska poddelegacija Vlade na Braču 1807.–1813., str. 282

POPIS GRADIVA

Spisi poddelegacije vlade 1807.–1811., 2 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809.

HR–DAZD–73: Intendenca pokrajine Dalmacije 1 1810.–1813.

SI–ARS–30: Intendant za Dalmacijo 1809.–1813.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–79: Kraljevska delegacija vlade u Makarskoj 1807.–1811., str. 267