[0081] Kraljevska delegacija Vlade u Zadru (1807. – 1810.)

Signatura: HR–DAZD–81

Klasifikacija: A.1.6.3.

Naziv fonda: Kraljevska delegacija Vlade u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1810.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 22 knj., 118 svež.; 14,00 d/m

Stvaratelj: Kraljevska delegacija Vlade u Zadru (Delegazione di Governo in Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–79: Kraljevska delegacija vlade u Makarskoj 1807.–1811., str. 267

Krajem 1806. godine Dandolo je izvršio reorganizaciju uprave i podijelio Dalmaciju na okružja, kotare i općine. U svakom okružju postavio je delegata koji je predstavljao Vladu. U kotarima su postavljeni vicedelegati, koji su predstavljali delegate i upravljali po njihovim uputama. Pokrajina Dalmacija u vrijeme pripadnosti Kraljevstvu Italije sastojala se od četiri okruga (distrikta): Zadra, Šibenika, Splita i Makarske. Delegacija u Zadru obuhvaćala je kotare Zadar s Ninom i Obrovcem te otoke Krk, Cres, Lošinj, Rab i Pag. Sjedište delegata bilo je u Zadru. Dekretom o organizaciji Ilirije (Décret imperial sur l’organisation de l’Illyrie) od 15. Travnja 1811. Godine. Okrug (distrikt) Zadar sastojao se od kantona Zadar s 49.783 stanovnika, Krk s 9830, Cres sa 7426, Mali Lošinj s 4360, Rab s 3524 i Pag s 3027 stanovnika.

Od svih vladinih delegacija (okružnih tijela) jedino je Kraljevska delegacija u Zadru imala razrađeni razredbeni nacrt (Titolario) i spise je odlagala prema predmetnim svežnjevima (fascicolo). Titolario kraljevskih delegacija isti je kao generalnoga providurstva.

POVIJEST FONDA

Spisi iz doba francuske uprave preuzeti su u Arhiv Namjesništva u Zadru (danas Državni arhiv u Zadru) do 1820. Spisi su sređeni po razredbenom sustavu prema naslovima (titoli) do kraja 1809. godine, kao i Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809.

SADRŽAJ

Vidi HR–DAZD–79: Kraljevska delegacija vlade u Makarskoj, 1807.–1811., str. 267

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici 1807.–1810., 12 knj.

2. Registri 1807.–1809., 6 knj.

3. Kazala 1807.–1810., 4 knj.

Spisi, 1807.–1810., 118 svež.

Naslov I. Vode i putovi (Acque e strade) 1807.–1810., 3 svež.

Naslov II. Zemljoradnja (Agricoltura) 1807.–1809., 4 svež.

Naslov III. Prehrana (Annona) 1807.–1809., 3 svež.

Naslov IV. Umijeća i zanati (Arti e mestieri) 1807.–1809., 13 svež.

Naslov V. Javna dobrotvornost (Beneficenza pubblica) 1807.–1809., 3 svež.

Naslov VI. Javna blagajna (Cassa pubblica) 1807.–1809., 4 svež.

Naslov VII. Trgovina (Commercio) 1807.–1809., 3 svež.

Naslov VII. Bogoštovlje (Culto) 1807.–1809., 7 svež.

Naslov IX. Financije (Finanza) 1807.–1809., 12 svež.

Naslov X. Javna zemljišta i zgrade (Fondi e fabbricati pubblici) 1807.–1809., 3 svež.

Naslov XI. Pravosuđe (Giustizia) 1807.–1809., 6 svež.

Naslov XII. Javna nastava (Istruzione pubblica) 1807.–1809., 3 svež.

Naslov XIII. Zakonodavstvo (Legislazione) 1807.–1809., 4 svež.

Naslov XIV. Uprava i činovništvo (Magistrati e funzionari pubblici) 1807.–1809., 7 svež.

Naslov XV. Pomorstvo (Marina) 1807.–1809., 3 svež.

Naslov XVI. Vojska i rat (Militare) 1807.–1809., 16 svež.

Naslov XVII. Policija (Polizia) 1807.–1809., 11 svež.

Naslov XVIII. Stanovništvo (Popolazione) 1807.–1809., 1 svež.

Naslov XIX. Zdravstvo (Sanità) 1807.–1809., 3 svež.

Naslov XX. Razni izvanredni predmeti (Oggetti misti e sraordinari) 1807.–1809., 3 svež.

Spisi bez „naslova“ (Atti non titolati) 1808.–1810., 14 svež.

Spisi i protokol viceprefekta za novačenje u zadarskom okrugu (Atti e protocollo del Vice–prefetto del cantone di Zara per la leva), 1809., 1 svež.

Tajni Spisi i protokoli Kraljevske delegacije vlade u Zadru (Atti e protocolli segreti della R.Delegazione di Governo in Zara) 1807.–1810., 1 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

Indeks spisa Kraljevske delegacije Vlade u Zadru 1808.–1810., 2 sv.

DOPUNSKI IZVORI

HR–ZKZD–55: Kraljevska delegacija vlade Zadar

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809.

HR–DAZD–73: Intendenca pokrajine Dalmacije 1 1810.–1813.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–79: Kraljevska delegacija Vlade u Makarskoj 1807.–1811., str. 267

Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str. 953–1037