[0074] Intendenca Kvarnerskih otoka u Krku (1809.)

Signatura: HR–DAZD–74

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Intendenca Kvarnerskih otoka

Vrijeme nastanka gradiva: 1809.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 2 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Intendenca Kvarnerskih otoka (Intendenza delle isole del Quarnero)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U ratu između Austrije i Francuske (1809.), Austrija je ponovno zaposjela Kvarnerske otoke i uspostavila svoju vlast. Kako bi okupirane otoke uvela u jedinstveni red, Kraljevska Ugarska vlada iz Rijeke (Regio Governo Ongarico) osnovala je intendancu – ravnateljstvo i imenovala intendanta koji je bio izravno odgovoran Intendanci u Rijeci. Intendantu je bila povjerena unutrašnja, politička, ekonomska i civilna administracija. Kvarnerski su otoci ostali pod austrijskom vlašću do francuske vojne okupacije i mira u Schönbrunnu (14. listopada 1809.), kada su opet potpali pod francusku upravu te su Naredbom od 15. travnja 1811. ušli u sastav Ilirskih Pokrajina. Spadali su u Građansku Hrvatsku koja je imala tri okružja (Karlovac, Rijeka i Senj, odnosno od 1812. Mali Lošinj). Pripadali su joj otoci Krk, Rab, Cres, Lošinj.

POVIJEST fonda

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806., str. 219

SADRŽAJ

U fondu su sačuvani spisi, okružnice i izvještaji koji se odnose na javno–političke i ekonomske poslove, mjere javne sigurnosti, zabranu javnih skupova i održavanja tajnog dopisivanja s neprijateljima vlade, imenovanja javnih službenika, sudaca, konzularnog sicilijanskog otpravnika u Lošinju, imenovanje Francesca Suppea za intendanta i kr. predstavnika za kvarnerske otoke, osnivanje gradskog i općinskog vijeća, osnivanje narodne straže, općinskog poslanstva, zatim na vojne dezertere, zakletve kraljevskih činovnika, sudsku upravu, prospekte kraljevskih renta, stanje kr. blagajni, javnu dobrotvornost, takse, porez, zabranu izvoza drva, ponovno otvaranje škole sv. Barbare, plaće javnih službenika.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnik 1809., 1 knj.

2. Kazalo 1809., 1 knj.

Spisi, 1809., 2 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNAPOMAGALA

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR– DARI–5: Kraljevski Riječki gubernij.

SI–ARS–28: Intendant za Civilno Hrvaško 1809.–1813.

SI–ARS–119: Intendant na Reki 1809.–1811.

BIBLIOGRAFIJA

Bundy, Frank J. The Administration of the Illyrian Provinces of the French Empire: 1809.– 1813. New York; London, 1987.