[0071] Generalni komesarijat Vojne vlade za Dalmaciju (1809. – 1810.)

Signatura: HR–DAZD–71

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Generalni komesarijat Vojne vlade za Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva: 1809.–1810.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 4 knj., 14 svež.; 1,2 d/m

Stvaratelj: Generalno povjerenstvo Vojne vlade za Dalmaciju (Commissariato generale del Governo militare della Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Zbog ratova koje su Francuzi vodili s Austrijom, u Zadru je 14. srpnja 1809. proglašeno opsadno stanje i formirana vojna vlada, a 5. studenoga iste godine to je opsadno stanje prošireno na cijelu Dalmaciju pa je za guvernera postavljen general Jean–Étienne–Casimir Poitevin Maureillan, koji je od 1806. do 1810. u Dalmaciji uređivao fortifikacije. Opsadno je stanje ukinuto 1. siječnja 1809. godine, a general Maureillan je privremenu upravu povjerio Françoisu Palidiu koji je imenovan za vladina komesara (Commissaire du gouvernement).

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806., str. 219

SADRŽAJ

Gradivo se odnosi na upravu Dalmacije. Organizirali su je pomirbeni sudovi, generalni komesarijat Vojne vlade. Sastoji se od imenovanja guvernera Dalmacije i raznih činovnika, izvještaja o stanju i prilikama u Dalmaciji, o političkim događajima i kretanju neprijateljskih brodova, objave opsadnog stanja, mirovnog ugovora između Francuske i Austrije, bolnice, javne dobrotvornosti, proračuna, trgovine, prehrane, blagajne, monete, kredita, samostana, desetine.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici 1809.–1810., 2 knj.

2. Kazala 1809.–1810., 2 knj.

Spisi, 1809.–1810., 14 svež.

1. Spisi Generalnog komesarijata Vojne vlade za Dalmaciju 1809.–1810., 6 svež.

2. Tajni spisi Generalnog, civilnog i vojnog komesarijata 1809.–1810., 8 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis; Kazalo spisa Generalnog komesarijata Vojne vlade za Dalmaciju 1809.–1810.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–72: Generalni civilni i vojni komesarijat 1809.–1810.

BIBLIOGRAFIJA

Bundy, Frank J. The Administration of the Illyrian Provinces of the French Empire: 1809.–1813. New York; London, 1987.