[0070] Generalni komesarijat policije u Zadru (1810. – 1812.)

Signatura: HR–DAZD–70

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Generalni komesarijat policije za Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva: 1810.–1812.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 knj., 13 svež.; 2,5 d/m

Stvaratelj: Generalni komesarijat policije u Dalmaciji (Commissariato generale di polizia della Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–67: Centralni inspektorat policije., str. 242

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806. , str. 219

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži podatke o osnivanju viših policijskih tijela i o njihovom djelovanju u Pokrajini. Osim toga sačuvani su spisi i okružnice koje se odnose na javnu sigurnost, izdavanje putovnica, zabranu izdavanja putovnica vojnim obveznicima, zatim na vojne i političke događaje što su se zbili za vrijeme neprijateljske invazije u gradovima i kotarima Šibenika, Splita, Makarske, Omiša, Trogira i Lošinja, na formiranje žandarmerije u Dalmaciji, na konzule i konzulate, zatvore, novačenje, zločine, krijumčarenja, carinu, na političke i druge događaje u susjednim zemljama.

POPIS GRADIVA

Knjige

Urudžbeni zapisnik 1810.–1812., 1 knj.

Kazalo Generalnog komesarijata policije 1810.–1812., 1 knj.

Spisi, 1810.–1812, 13 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni popis; Kazalo Generalnog komesarijata policije 1810.–1812.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–67: Centralni inspektorat policije.

HR–DAZD–68: Komesarijat „Administracije Opinel“

HR–DAZD–69: Generalni komesarijat „Alta Polizia“

BIBLIOGRAFIJA

Bundy, Frank J. The Administration of the Illyrian Provinces of the French Empire: 1809.–1813. New York; London, 1987. *** Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str. 953–1037