[0069] Generalni komesarijat „Alta polizia” u Zadru (1809. – 1810.)

Signatura: HR–DAZD–69

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Generalni komesarijat „Alta Polizia“

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1810.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 svež.; 0,7 d/m

Stvaratelj: Generalni komesarijat „Alta Polizia“ (Commissariato generale „Alta Polizia“)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Uspostavivši vlast u Dalmaciji francuska je uprava prišla organizaciji policijskog aparata. Generalni providur V. Dandolo imenovao je 14. srpnja 1806. generalnog inspektora policije za cijelu Dalmaciju koji je morao brinuti o moralu i javnom miru. Od 1806. do 1812. policijska je uprava mijenjala nazive. Tako se 1806. zvala Centralni inspektorat policije, 1809.–1810. Generalni komesarijat policije „Administracije Opinel“. Generalni komesarijat Viša policija, „Alta polizia“ osnovan je Naredbom o ustrojenju Ilirije 15. travnja 1811. godine. Njezinu djelatnost uređuju čl. 135–142. Viša policija bila je podređena vrhovnom upravitelju u Ljubljani, a poslove su obavljali zapovijedajući generali divizija i tvrđava, nadstojnici, podnastojnici, časnici žandarmerije i drugi građanski i vojni činovnici koje je imenovao vrhovni upravitelj i s kojim su se neposredno dopisivali. U Ilirskim Pokrajinama bilo je šest eskadrona žandarmerije koji su imali izvršavati dužnosti starješina (prévôt) i to u Ljubljani, Beljaku, Trstu, Karlovcu, Zadru i Dubrovniku. Posebno su sprečavali krijumčarenja.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806., str. 219

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži podatke o osnivanju viših policijskih tijela i o njihovom djelovanju u Pokrajini. Osim toga sačuvani su spisi i okružnice koje se odnose na javnu sigurnost, izdavanje putovnica, zabranu izdavanja putovnica vojnim obveznicima, zatim na vojne i političke događaje što su se zbili za vrijeme neprijateljske invazije u gradovima i kotarima Šibenika, Splita, Makarske, Omiša, Trogira i Lošinja, na formiranje žandarmerije u Dalmaciji, na konzule i konzulate, zatvore, novačenje, zločine, krijumčarenja, carinu, na političke i druge događaje u susjednim zemljama.

POPIS GRADIVA

Spisi, 1806.–1810.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije

HR–DAZD–67: Centralni inspektorat policije

HR–DAZD–68: Komesarijat „Administracije Opinel“

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije, str. 222