[0068] Komesarijat „Administracije Opinel” u Zadru (1809. – 1809.)

Signatura: HR–DAZD–68

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Komesarijat „Administracije Opinel“

Vrijeme nastanka gradiva: 1809.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 3 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Komesarijat „Administracije Opinel“ (Commissariato di polizia „Amministrazione Opinel“)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Uspostavivši vlast u Dalmaciji francuska je uprava prišla organizaciji policijskog aparata. Generalni providur V. Dandolo imenovao je 14. srpnja 1806. generalnog inspektora policije za cijelu Dalmaciju koji je morao brinuti o moralu i javnom miru. Od 1806. do 1812. policijska je uprava mijenjala nazive. Tako se 1806. zvala Centralni inspektorat policije, 1809.–1810. Generalni komesarijat policije „Administracije Opinel“. Fond je nazvan po Cl. F. Opinel, koji je bio komesar–ordonateur u Armée de Dalmatie, istovremeno zadužen za provođenje funkcije glavnog policijskog komesara Dalmacije u Zadru.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806., str. 219

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži podatke o osnivanju viših policijskih tijela i o njihovom djelovanju u Pokrajini. Osim toga sačuvani su spisi i okružnice koje se odnose na javnu sigurnost, izdavanje putovnica, zabranu izdavanja putovnica vojnim obveznicima, zatim na vojne i političke događaje što su se zbili za vrijeme neprijateljske invazije u gradovima i kotarima Šibenika, Splita, Makarske, Omiša, Trogira i Lošinja, na formiranje žandarmerije u Dalmaciji, na konzule i konzulate, zatvore, novačenje, zločine, krijumčarenja, carinu, na političke i druge događaje u susjednim zemljama.

POPIS GRADIVA

Kazalo komesarijata „Administracije Opinel“, 1 knj.

Spisi, 1809., 3 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

Kazalo Generalnog komesarijata „Administracije Opinel“.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809.

HR–DAZD–67: Centralni inspektorat policije.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije., str. 222