[0067] Centralni inspektorat policije u Zadru (1806. )

Signatura HR–DAZD–67

Klasifikacija A.1.6.2.

Naziv fonda Centralni inspektorat policije za Dalmaciju

Vrijeme nastanka gradiva 1806.

Razina opisa Fond

Količina gradiva 10 svež.; 1 d/m

Stvaratelj Centralni inspektorat policije za Dalmaciju (Inspettorato Centrale di polizia in Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Uspostavivši vlast u Dalmaciji francuska je uprava prišla organizaciji policijskog aparata. Tako je 14. srpnja 1806. generalni providur V. Dandolo imenovao generalnog inspektora policije za cijelu Dalmaciju koji je morao brinuti o moralu i javnom miru. Od 1806. do 1812. policijska je uprava mijenjala nazive. Tako se 1806. zvala Centralni inspektorat policije, 1809. Generalni komesarijat policije „Administracija Opinel“, 1809.–1810. Generalni komesarijat „Alta polizia“, a od 1810. do 1812. Generalni komesarijat policije.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806., str. 219

SADRŽAJ

Gradivo fonda sadrži podatke o osnivanju viših policijskih tijela i o njihovom djelovanju u Pokrajini. Osim toga sačuvani su spisi i okružnice koje se odnose na javnu sigurnost, izdavanje putovnica, zabranu izdavanja putovnica vojnim obveznicima, zatim na vojne i političke događaje što su se zbili za vrijeme neprijateljske invazije u gradovima i kotarima Šibenika, Splita, Makarske, Omiša, Trogira i Lošinja, na formiranje žandarmerije u Dalmaciji, na konzule i konzulate, zatvore, novačenje, zločine, krijumčarenja, carinu, na političke i druge događaje u susjednim zemljama.

POPIS GRADIVA

Kazalo spisa Centralnog inspektorata policije 1806., 1 svez.

Spisi 1806., 10 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

Kazalo spisa Centralnog inspektorata policije 1806.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809., str. 222