[0066] Centralni inspektorat za šume i rude Dalmacije (1807. – 1810.)

Signatura: HR–DAZD–66

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Centralni inspektorat za šume i rude Dalmacije

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1810.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 svež.; 0,2 d/m

Stvaratelj: Centralni inspektorat za šume i rude Dalmacije (Ispettore centrale ai boschi e miniere della Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Francuska je uprava pridavala posebnu pažnju očuvanju i vodenog i šumskog bogatstva, pa je tako Napoleon I. 20. svibnja 1806. donio Uredbu o zaštiti i korištenju voda, a generalni providur V. Dandolo 19. studenoga iste godine Uredbu o zaštiti šuma. Okružnica o zaštiti šuma izdana je 15. veljače 1808., dok je 13. siječnja 1809. imenovan inspektor za šume, a 10. listopada iste godine generalni direktor za vode i šume.

POVIJEST FONDA

Spisi iz doba francuske uprave do 1820. godine predani su Arhivu starih spisa c. kr. Namjesništva u Zadru (Archivio generale degli atti antichi presso I. R. Luogotenenza Dalmata). U razdoblju od 1824. do 1827. provedeno je veliko škartiranje spisa, osobito financijskih.

SADRŽAJ

Ovo gradivo odnosi se na vrijeme pripadnosti Dalmacije Kraljevstvu Italije. Spisi šumske inspekcije za Dalmaciju, spisi o šumskoj organizaciji, pisma geometra, spisi inspekcije za vode i šume te spisi inspektorata za šume i rude.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici 1807.–1810.

Spisi, 1807.–1810., 4 svešč.

Opći spisi 1807., 1 svešč.

Opći spisi 1808., 1 svešč.

Opći spisi 1809., 1 svešč.

Opći spisi 1810., 1 svešč.

JEZIK/PISMO

Talijanski, francuski i hrvatski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije (Provveditoria generale della Dalmazia) 1806.–1809.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije., str. 222