[0065] Centralna blagajna u Zadru (1806. – 1813.)

Signatura: HR–DAZD–65

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Centralna blagajna u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1813.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 svež; 1,2 d/m

Stvaratelj: Centralna blagajna u Zadru (Cassa Centrale in Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Pri Računskom uredu u Zadru u vrijeme Generalnoga providurstva (1806.–1809.) djelovala je Središnja blagajna zadužena za isplate, dugovanja, pružanje pomoći siromašnim osobama. Dekretom podkralja Eugèna Beauharnaisa od 27. siječnja 1809. godine, imenovan je središnji blagajnik koji je vodio dnevnik prihoda i rashoda. Pored blagajnika, postoji i kontrolor kojeg imenuje ministar financija. Kontrolor vodi registar i svakih 15 dana podnosi ministru izvještaj o stanju blagajne. Gradivo ovoga fonda odnosi se i na razdoblje Ilirskih Pokrajina, za koje su uprava i sudstvo uređeni na temelju Dekreta od 15. travnja 1811. godine.

Gradivo se odnosi na razdoblje pripadnosti Dalmacije Kraljevstvu Italije (do listopada 1809.) i u vrijeme pripadnosti Ilirskim Pokrajinama. To su spisi o kmetskim davanjima, korespondencija s nahodištem, popis osoba koje su primale pomoć u hrani, upute o postupku s milostinjom sakupljenom u crkvi, razni dopisi i molbe, punomoći za podizanje novca, zatim su sačuvani popisi dužnika, razni računi, plaće oficira, nalozi, upute blagajni od guvernera Dalmacije.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806., str. 219

Dio arhivskoga gradiva računovodstva je 1819. dopremljen u Zadar iz Ljubljane.

POPIS GRADIVA

1. Spisi Centralne blagajne u Zadru 1806.–1808., svež. 1.

2. Spisi Centralne blagajne u Zadru s propisima 1809.–1810., svež. 2.

3. Registar izvješća i pisama upućenih ministru financija 1809.–1810., svež. 3.

4. Razni imenici i dnevnici prihoda i rashoda 1807., svež. 4.

5. Dnevnici prihoda i rashoda Centralne blagajne u Zadru 1808., svež. 5.

6. Periodična stanja Centralne blagjne, Dnevnici prihoda i rashoda 1810., svež. 6.

7. Odbitci od plaća javnih službenika za potrebe javne dobrotvornosti 1807.–1808., svež. 7.

9. Spisi Centralne blagajne u Zadru i Računskog ureda 1806.–1813., svež. 8.

9. Dnevnici prihoda i rashoda za Zadar, Šibenik, Split, Hvar i Krk 1806.–1809., svež. 9.

10. Dnevnici prihoda i rashoda Kotarske blagajne u Zadru 1807.–1810., svež. 10.

11. Dnevnici prihoda i rashoda Fiskalne komore u Šibeniku 1806.–1810., svež. 11.

12. Dnevnici prihoda i rashoda Kraljevske blagajne i Fiskalne komore u Krku 1806.–1810., svež. 12.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–61: Računovodstvo i financijski ured galo–italski i galo–ilirski 1806.–1813.

HR–DAZD–64: Fiskalni savjetnik 1806.–1811.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije., str. 222

La Dalmazia al 31 decembre 1809. Opera economico–politica umiliata a S. M. l’imperatore e re Napoleone I. / dal provveditore generale Vicenzo Dandolo. Zara: Tipografia S. Artale, 1909. *** Luzzatto, F. Vincenzo Dandolo e la sua politica finanziaria in Dalmazia (1806– 1809), Archivio storico per la Dalmazia, anno XII, vol. XXIII, fasc. 136. Roma: 1937.: str. 123–132