[0064] Fiskalni savjetnik u Zadru (1806. – 1810.)

Signatura: HR–DAZD–64

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Fiskalni savjetnik u Zadru

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1811.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 6 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Fiskalni savjetnik (Consultor fiscale)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

U vrijeme mletačke uprave Dalmacijom posebni je ured u svakoj općini (Camera fiscale) bio zadužen za prihode i rashode, na čelu s komornikom. Kasnije je zbog uzurpacija Venecija imenovala fiskalnog savjetnika (Consultor fiscale ili Avvocato legale), koji je radio pri Fiskalnoj komori za Pokrajinu. On je bio samostalan i nadzirao je ubiranje prihoda i rad svih kamerlenga u Dalmaciji. Također je bio i drugostupanjsko nadleštvo u slučaju spora. Imenovao ga je generalni providur, a potvrđivao Senat. Ukinućem mletačke vlasti u Dalmaciji, nije došlo do ukidanja ove kancelarije, već ona kontinuirano radi i za Prve austrijske i francuske uprave, sve do 1809. godine kad dolazi do reorganizacije uprave u Dalmaciji osnutkom Ilirskih Pokrajina. Postoji još manji broj spisa do 1811. godine, kada je 15. travnja 1811. konačno uređen ustroj Ilirskih Pokrajina.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806., str. 219

U prošlom stoljeću fond je sređen po predmetima i izrađeno je kazalo za pojedine predmete.

SADRŽAJ

Radom Fiskalnoga savjeta nastali su spisi desetine, carina, raznih taksa, uvođenja u posjed, privilegiji obiteljima, selima, gradovima i čitavim područjima, prodaja državnih zgrada, licitacije i dr. U parnici, bilo s državnom ili bilo kojom drugom strankom, žalitelj ili tužitelj je morao tiskati dokazni materijal i priložiti ga svom zahtjevu. Tako su sačuvane u prijepisu mnoge stare isprave. Austrijska i francuska vlast vršile su reviziju povlastica, a stranke su tražile zaštitu svojih prava, dokazujući ih dokumentima.

POPIS GRADIVA

Spisi

Spisi francuskog fiskalnog savjetnika 1806.–1811., 6 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–61: Računovodstvo i financijski ured galo–italski i galo–ilirski 1806.–1813.

BIBLIOGRAFIJA

La Dalmazia al 31 decembre 1809. Opera economico–politica umiliata a S. M. l’imperatore e re Napoleone I. / dal provveditore generale Vicenzo Dandolo. Zara: Tipografia S. Artale, 1909. *** Luzzatto, F. Vincenzo Dandolo e la sua politica finanziaria in Dalmazia (1806– 1809), Archivio storico per la Dalmazia, anno XII, vol. XXIII, fasc. 136. Roma, 1937.: str. 123–132