[0062] Centralni inspektorat za bogoštovlje i upravu upražnjenih dobara Dalmacije (1807. – 1811.)

Signatura: HR–DAZD–62

Klasifikacija: A.1.6. 2.

Naziv fonda: Centralni inspektorat za bogoštovlje i upravu upražnjenih dobara Dalmacije

Vrijeme nastanka gradiva: 1807.–1811.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 5 knj., 42 svež.; 8,00 d/m

Stvaratelj: Centralni inspektorat za bogoštovlje i upravu ispražnjenih dobara Dalmacije (Ispettorato centrale pel culto e l’ Amministrazione di vacanti in Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Generalni providur Vincenzo Dandolo postavio je u svakoj biskupiji crkvenog dužnosnika –inspektora za bogoštovlje. Centralni inspektorat vodio je nadzor nad svim inspektorima. Zadatak inspektora bio je voditi brigu o crkvenim poslovima i administraciji dohodaka te nadgledati ponašanje klera. U tu svrhu Dandolo 1. siječnja 1807. izdaje Pravilnik o nadzoru nad bogoštovljem i organizaciji javnog nadzora. Dalmacija je 1806. godine imala dvije nadbiskupije i deset biskupija, četiri sjemeništa i 352 župe. U Dalmaciji su također dvije franjevačke provincije. Ukupni broj katolika, prema Dandolovu izvještaju Napoleonu, iznosio je 210.000 katolika i 40.000 pravoslavaca. Ovaj arhivski fond sadrži i neznatnu količinu gradiva iz razdoblja Ilirskih Pokrajina. Naredbom o ustrojenju Ilirije od 14. travnja 1811. najveći dio poslova nadstojnika za bogoštovlje prešao je u izravnu nadležnost nastojnika (intendanta) Dalmacije.

POVIJEST FONDA

Spisi iz doba francuske uprave godine predani su Arhivu starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru do 1820. U razdoblju od 1824. do 1827. provedeno je veliko škartiranje spisa, osobito onih financijskoga karaktera.

SADRŽAJ

U fondu su sačuvani propisi o vjerskim pitanjima, spisi i prospekti o plaćama i isplatama, računski izvještaji kantonalnih inspektora, zatim razni spisi o Zadarskoj i Splitskoj biskupiji, o Ninskoj, Skradinskoj, Šibenskoj, Trogirskoj, Makarskoj, Hvarskoj, Korčulanskoj, Rapskoj, Osorskoj i Krčkoj biskupiji; zatim sačuvani su spisi o katoličkoj, židovskoj i grčkoj vjeroispovijesti, korespondencija inspektora za bogoštovlje te spisi o stanju ukinutih bratovština u Dalmaciji.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici, 1807.–1810., 4 knj.

2. Kazala urudžbenih zapisnika1807.–1808., 1 knj.

4. Kazalo spisa Centralnog inspekorata i financijskog ureda 1806.–1813.

Spisi, 1807.–1811., 42 svež.

1. Normalia 1807.–1809., 1 svež.

2. Spisi i prospekti o plaćama i isplatama1806.–1809., 2 svež.

3. Računski izvještaj kantonalnih inspektora 1807.–1810., 1 svež.

4. Zadarska nadbiskupija 1807.–1809., 7 svež.

5. Ninska biskupija 1807.–1809., 1 svež.

6. Skradinska biskupija 1807.–1809., 1 svež.

7. Šibenska biskupija 1807.–1809., 5 svež.

8. Trogirska biskupija 1807.–1809., 1 svež.

9. Splitska nadbiskupija 1807.–1809., 3 svež.

10. Makarska biskupija 1807.–1809., 1 svež.

11. Hvarska biskupija 1807.–1809., 7 svež.

12. Korčulanska biskupija 1807.–1809., 1 svež.

13. Rapska biskupija 1807.–1809., 2 svež.

14. Biskupija Osor, Cres i Lošinj 1807.–1809., 1 svež.

15. Biskupija Krk 1807.–1809., 2 svež.

16. Pravoslavna vjeroispovijest (grčka) 1807.–1808., 1 svež.

17. Bez serije 1807.–1808., 1 svež.

18. Korespondencija inspektora za bogoštovlje 1806.–1809., 3 svež.

19. Stanje ukinutih bratovština u Šibeniku, Pagu i Hvaru 1809., 1 svež.

20. Katolička i hebrejska vjeroispovijest 1811., 1 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije 1806.–1809., str. 225

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije., str. 222

La Dalmazia al 31 decembre 1806. Opera economico–politica umiliata a S. M. l’imperatore e re Napoleone I. / dal provveditore generale Vicenzo Dandolo. Zara: Tipografia S. Artale, 1909.: 113–123.