[0060] Načelnik javne nastave B. Benincasa u Zadru (1806. – 1809.)

Signatura: HR–DAZD–60

Klasifikacija: A.1.6.2

Naziv fonda: Načelnik javne nastave u Dalmaciji Bartolomeo Benincasa

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1809.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 2 svež.; 0,40 d/m

Stvaratelj: Načelnik javne nastave u Dalmaciji Bartolomeo Benincasa (Capo di divisione della publica istruzione Bartolomeo Benincasa)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Bartolomeo Benincasa, pisac i publicist (1746.–1816.). Potomak modenske plemićke obitelji. Pisac rasprave o vještini rezbarstva u tisku (Descrizione della raccolta di stampe), Parma 1784. godine, pisac kazališnih komada i suautor romana Les Morlaques (Venezia, 1788.). Nakon osnivanja Talijanske Republike 1802. u Milanu se pridružio krugu liberalnoga talijanskoga političara za francuske vladavine u Italiji F. Melzi d’Erila. Bio je član redakcije službenoga lista Giornale italiano (1804.). Kao dobar poznavatelj francuskog jezika, poznati književnik i publicist, a k tome i Napoleonov pristalica, Benincasa je u doba generalnog providura Dalmacije V. Dandola imenovan 10. lipnja 1806. načelnikom javne nastave pri providurstvu u Zadru. Za prvi broj dvojezičnog službenog lista francusko–talijanske uprave u Dalmaciji Kraglski Dalmatin (Il Regio Dalmata) sastavio je uvodni članak. Providur Dandolo kao voditelj građanske uprave davao je vjerojatno glavne upute za izdavanje lista, a Benincasa mu je bio glavni urednik od prvog broja (12. srpnja 1806.) sve do broja 36 od 12. rujna 1809. Godine 1808. pripomogao je osnivanju javne knjižnice u Zadru i prve poznate čitaonice u Hrvatskoj (1807.). Kao načelnik javne nastave bio je nadležan za kulturu i prosvjetu (književna društva, knjižnice i knjige, rukopisi, pitomišta i sjemeništa, liceji, spomenici, tisak, kazališta, arhivi, svečanosti i zabave). Nakon osnutka Ilirskih Pokrajina 1809. godine, Benincasa napušta Zadar i postaje glavni cenzor Ilirskih Pokrajina u Ljubljani (1810.–1811.). Povjereno mu je da pripremi izdavanje novoga službenoga lista u Ljubljani (Télégraphe officiel des Provinces Illyriennes) koji se trebao tiskati na francuskom, talijanskom, njemačkom i ilirskom jeziku. Već je 28. srpnja 1810. poslao intendantu u Zadar prvi proglas o izlaženju na francuskom i talijanskom, a 5. rujna drugi je broj tiskan na francuskom, talijanskom i njemačkom. Nedugo nakon toga, 3. listopada 1810. šalje dva primjerka lista na francuskom i talijanskom s napomenom da će uskoro izlaziti i njemačko izdanje. On je uređivao list samo dva mjeseca (listopad i studeni 1810.), a u prosincu ga je zamijenio novi urednik Beaumes. List je izlazio u Ljubljani od 3. listopada 1810. do 5. rujna 1813. godine. Od 16. do 26. rujna 1813. izlazio je u Trstu. A. Marmont mu je povjerio upravu i uređenje javnih knjižnica u Ilirskim Pokrajinama. Bio je i jedan od urednika te organizator prevođenja školskih udžbenika na jezike Ilirskih Pokrajina. Poslije ukidanja cenzure kao samostalne službe (1811.) vratio se u Italiju i obavljao razne službe u školstvu i upravi za kazališta.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806.

SADRŽAJ

Spisi nastali radom B. Benincase, značajni su za društvenu i kulturnu povijest Dalmacije, povijest školstva te spisi vezani uz prve novine na hrvatskom jeziku Kraglski Dalmatin (Il Regio Dalmata).

POPIS GRADIVA

Spisi, 1806.–1809., 2 svež.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–254: Urednik „Kraljskog Dalmatina“ Bartolomeo Benincasa (Compilatore del foglio „Il Regio Dalmata“ Bartolomeo Benincasa), 1806.–1808.

U Nacionalnoj i univerzitetskoj knjižnici u Ljubljani (Illyrica, Stari fond 332) čuva se zbirka preko 300 pisama službene korespondencije B. Benincase.

BIBLIOGRAFIJA

Hrvatski biografski leksikon, sv. 1. Zagreb, 1983. Bartolomeo Benincasa: str. 652–655. *** Benincasa, Bartolomeo, u: Télégraphe officiel in njegove izdaje, GMDS, 7–8, 1926.–1927.: str. 5–12. *** Maixner, Rudolf. Le projet de l’édition illyrienne du Télégraphe, Annales de l’Institut français à Zagreb, 28–29. Zagreb, 1946. – 1947.: str. 234–235 *** Šumrada, Janez. Télégraphe officiel des Provinces Illyriennes, u: Enciklopedija Slovenije, sv. 13. Ljubljana, 1999.: str. 216.