[0058] Ekonom providurstva u Zadru (1806. – 1810.)

Signatura: HR–DAZD–58

Klasifikacija: A.1.6. 2.

Naziv fonda: Ekonom Providurstva Dalmacije

Vrijeme nastanka gradiva: 1806.–1810.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 13 svež.; 6,5 d/m

Stvaratelj: Ekonom Providurstva Dalmacije (Economo provveditoriale della Dalmazia)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Krajem 1806. godine na čelu pokrajine stajao je generalni providur kao vrhovni rukovoditelj civilne vlasti. Središnja uprava (Provveditoria generale) dijelila se na 6 odjela: Pravosuđe, Javna uprava, Financije, Vojni poslovi, Javna nastava i Računovodstvo. Svaki odjel Generalnog providurstva imao je pododjele. Neki su službenici obavljali zajedničke poslove za sve odjele kao što je generalni arhivist s pristavom, nabavljač s pristavom i ekonom. Tako je ekonom providurstva vodio brigu o cjelokupnoj imovini Generalnog providurstva, o nabavi pečata, protokola, papira, uniformi za osoblje te ostalog materijala koji je potreban kancelarijama providurstva. Još je vodio i knjigu inventara. Kasnije, u vrijeme Ilirskih Pokrajina, Dekretom od 15. travnja 1811. godine određeno je da svaki nastojnik (intendant) u pokrajini ima jednoga pokrajinskoga primatelja i jednoga isplatitelja.

POVIJEST FONDA

Vidi HR–DAZD–55: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor 1806.

SADRŽAJ

U fondu su sačuvani spisi koji se odnose na nabavu papira, raznih pečata, protokola, odijela za osoblje te pokućstva za kancelarije. U fondu su i podaci o inventarima državnih ureda i ukinutih samostana.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnik (Protocolo) 1806.–1807., 1 knj.

Spisi, 1806.–1810., 13.

1. Spisi 1806., svež. 1.

2. Inventari državnih ureda u Zadru, Obrovcu, Novigradu, Rabu, Krku, Osoru, Lošinju, Skradinu, Šibeniku, Kninu, Trogiru, Splitu, Klisu, Sinju, Omišu, Imotskom, Makarskoj, Braču, Metkoviću i Hvaru, svež. 2.

3. Troškovi, plaće, mirovine, popis predmeta koji se nalaze u glavnom tajništvu, svež. 3.

4. Spisi 1807., svež. 4.

5. Ukinuta crkva Sv. Dominika 1807., svež. 5.

6. Pisma javnomu tiskaru i trebovanja 1807.–1808., svež. 6.

7. Javni lokali, zakupi i dr. 1807.–1808., br. 2–878, svež. 7.

8. Inventari pokućstva i drugih predmeta u vlasništvu Vlade 1807.–1808., svež. 8.

9. Dopisivanje 1808., svež. 9.

10. Umjetnici 1808., svež. 10.

11. Ukinute crkve 1809., svež. 11.

12. Spisi 1808.–1810., br. 1–849, svež. 12.

13. Spisi 1810., br. 1–289, svež. 13.

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije (Provveditoria generale della Dalmazia) 1806.–1809.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–57: Generalno providurstvo Dalmacije.

Maštrović, Vjekoslav. Zadarska oznanjenja iz XVIII, XIX. i početka XX. stoljeća: Jadertina Croatica. Zagreb: JAZU, 1979.: str. 71–117. *** Maštrović, Vjekoslav. Bibliografija knjiga izdanih u Zadru od 1797. do 1814. godine, Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku, 1 (1952): str. 385–415.