[0055] Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor (veljača–srpanj 1806.)

Signatura: HR–DAZD–55

Klasifikacija: A.1.6.2.

Naziv fonda: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije Molitor

Vrijeme nastanka gradiva: veljača – srpanj 1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 1 knj., 4 svež.; 0,5 d/m

Stvaratelj: Vojni i civilni zapovjednik Dalmacije (Amministrazione Molitor)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Gabriel–Jean–Joseph Molitor (1770.–1849.), kao divizijski general (1800.) zapovijedao je francuskim postrojbama koje su nakon Požunskog mira (1805.), početkom veljače 1806. ušle u Zadar te zaposjele Dalmaciju. Imenovan je glavnim upraviteljem (generalnim guvernerom) Dalmacije u Zadru gdje je sastavio prvu civilnu upravu, koja je vodila poslove do dolaska V. Dandola i A. Marmonta. Godine 1807. napustio je Dalmaciju.

POVIJEST FONDA

Do 1820. godine spisi iz doba francuske uprave predani su Arhivu starih spisa C. kr. Namjesništva u Zadru. U razdoblju od 1824. do 1827. godine provedeno je veliko izlučivanje spisa, osobito onih financijskoga sadržaja. Godine 1828. izrađen je Opći inventar kao primopredajni zapisnik.

SADRŽAJ

Organizacija javne uprave i vojni poslovi.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

Kazalo, 1806., 1 knj.

Spisi, 1806., 4 svež.

Spisi vojnog i civilnog zapovjednika Dalmacije generala Molitora, 1806., svež. 1–4

JEZIK/PISMO

Talijanski i francuski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Sumarni inventar.

DOPUNSKI IZVORI

HR–DAZD–56: Privremena francuska vlada 1806.

BIBLIOGRAFIJA

Antoljak, Stjepan. Predaja Dalmacije Francuzima (1806.), Rad JAZU 288 (1952): str. 167–183. *** Kolanović, Josip i Šumrada, Janez (ur.). Napoleon i njegova uprava na istočnoj obali Jadrana i na području istočnih Alpa: arhivski vodič. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2005. Str. 403–504: Državni arhiv u Zadru, Bibliografija str.: 953–1037