[0052] Fiskalna komora Hvar (1797. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–52

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda: Fiskalna komora Hvar

Vrijeme nastanka gradiva: 1797.–1806. 1

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 13 kut.; 0,8 d/m.

Stvaratelj: Fiskalna komora Hvar (Camera fiscale di Lesina)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Austrija je 1797. godine zadržala mletački sustav fiskalnih komora (Camera fiscalis). Dalmatinske općine u vrijeme mletačke uprave imale su poseban ured komornika–blagajnika.

C. kr. komisar Raimondo Thurn koji je od 1. siječnja 1798. na čelu Vlade donosi 25. ožujka 1798. dekret kojim potvrđuje C. kr. Blagajnu fiskalne komore (Cassa della camera fiscale) u Splitu, Šibeniku, Hvaru i Krku. Zadaća je komora bila uredno voditi račune o primicima i izdacima te voditi blagajničke knjige i čuvati blagajnu Fiskalne komore. Na čelo Fiskalne komore u Hvaru imenovan je Antonio Calafatti.

POVIJEST FONDA

Gradivo fonda Fiskalne komore Hvara bio je dio tzv. Arhiva Hvara. Spisi obuhvaćaju razdoblje od 1797. do 1807., dakle dijelom i za razdoblje francuske uprave. Gradivo je nastalo u uredu općinskoga blagajnika te sadrži blagajničke dokumente, blagajnički dnevnik općine Hvar od 1798. do 1807. godine. Gradivo nije sređeno.

POPIS GRADIVA

Spisi: 1797.–1807., 13 kut.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Maštrović, Vjekoslav. Zadarska oznanjenja iz XVIII, XIX. i početka XX. stoljeća: Jadertina Croatica. Zagreb: JAZU, 1979.