[0050] Mjesno starješinstvo Zadar (1797. – 1806.)

Signatura: HR–DAZD–50

Klasifikacija: A.1.3.4.

Naziv fonda: Mjesno starješinstvo Zadar

Vrijeme nastanka gradiva: 1798.–1806.

Razina opisa: Fond

Količina gradiva: 22 knj.,101 svež.; 15 d/m

Stvaratelj: C. kr. Mjesno starješinstvo Zadar (I. r. Superiorità locale di Zara)

POVIJEST STVARATELJA GRADIVA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač

Uredbom od 17. prosinca 1797. grof Raimondo Thurn započeo je s formiranjem prvostupanjskoga suda u Zadru pod imenom Mjesno starješinstvo (Tribunale di prima istanza col nome Superiorità). Mjesno starješinstvo Zadra osnovao je guverner Thurn ukazom od 1. siječnja 1798. godine.

Područje Mjesnoga starješinstva obuhvaćalo je grad kao sjedište i okolno područje. Ono je obuhvaćalo upravu na području Zadra, Arbanasa, Bibinja, Sukošana, Crnog, Puntamike, Bokanjca, Dikla, Petrčana, Kožino, Biograda, Sv. Filipa i Jakova, Krmčine, Tinja, Lišana, Gorice, Jagodnje Gornje i Donje, Polače, Miranja, Ceranja, Vrane, Pakoštana, Posedarija, Slivnice, Vinjerca, Radovina, Visočana, Poličnika, Ruplja, Islama Latinskog, Islama Grčkog, Zemunika, Smokovića, Murvice, Zlokovice, Suhovara, Trljuga, Veljana, Biljana Donjih, Smilčića, Prkosa, Plavanike, Galovca, Nadina, Raštevića,Vrgade, Tkona, Pašmana, Mrljana, Neviđana, Dobropoljane, Banja, Ždrelca, Iža Velog, Kukljice, Kali, Preka, Poljane, Sutomišćice, Lukorana, Ugljana, Sestrunja, Rivnja, Sali, Iža Malog, Zaglava, Žmana, Luke, Savra, Brbinja, Božave, Solina, Verunića, Punta Bianke, Rave, Zverinca, Molata, Brgulja, Zapuntela, Škarde, Premude, Silbe i Oliba.

Upravu mjesnih starješinstava čine rektor ili sudac upravitelj (rettore ossia giudice dirigente) koji je na čelu mjesnog starješinstva, zatim dva ili više sudaca prisjednika (giudice assesori), jedan ili dva tajnika knacelista (protocollinsta registrante) te asistenti i pisari.

U Mjesnom starješinstvu Zadar za rektora ili suca upravitelja imenovan je pukovnik Giuseppe Begna. Na mjesta sudaca prisjednika imenovani su Donato Ferrari, Gregorio Kreglianovich, Pietro Addobbati i Vettor Corte. Domenico Castelli i Stefano Valleri imenovani su na mjesta tajnika, a na mjesto protokolista (protocolista registrante) Giuseppe Brodmann. Imenovana su i dva pomoćnika i pisara, Gianbattista Crivellari i Carlo Mudiano.

POVIJEST FONDA

Nakon uspostave francuske vlasti u Dalmaciji 1806., za vrijeme generalnog providura Vincenza Dandola, u Arhiv su primljeni spisi središnjih tijela Prve austrijske uprave i spisi Mjesnog starješinstva Zadar.

Fond nije arhivistički sređivan. Spisi su od godine 1798. do 1803. odlagani kronološki rastućim brojem. U godinama 1804. i 1805. spisi se odlažu po rezredbenim skupinama I.–XX. za obje godine zajedno. U godini 1806. spisi se opet odlažu kronološki rastućim brojem s tim da su spisi do dolaska Francuza, za siječanj i veljaču, označeni kao Spisi austrijske vladavine, a od ožujka do kraja godine Spisi francuske vladavine. Za sve godine su sačuvani urudžbeni zapisnici i kazala, osim za 1806. godinu.

SADRŽAJ

Fond sadrži predmetne svežnjeve Kategorije I. –XX. U predmetnom sveščiću II. nalaze se molbe Prvostupanjskom sudu za otvaranje dućana, gostionica, traže se dozvole za trgovanje drvima, vinom i slično.

POPIS GRADIVA

Urudžbeni zapisnici i kazala

1. Urudžbeni zapisnici 1798.–1806., 10 knj.

2. Kazala 1798.–1805., 8 knj.

Predmetne knjige

1. Registar upućenih pisama otočke teritorijalne straže (Sopraintendenza degli scogli) 1798– 1800., 1 knj.

2. Zapisnici sa sjednica Komisije za nadzor nad dobrotvornim ustanovama 1803.–1813., 3 knj.

Spisi, 1798.–1806., 101 svež.

Mjesno starješinstvo Zadar 1798.–1803., svež.1–59.

Mjesno starješinstvo Zadar 1804.–1805.

Kat. I. Opskrba (Affari di sussistenza), svež. 60–61.

Kat. II. Prvostupanjski sud Zadar, svež. 62.

Kat. III. Poslovanje ureda (Affari uffiziosi), svež. 63–66.

Kat. IV. Finacijski poslovi (Affari di finanza), svež. 67.

Kat. V. Upravni postupci (Procesi politici), svež. 68–73.

Kat. VI. Investiture u državna dobra (Investiti di fondi pubblici), svež. 74.

Kat. VII. Ceste i gradnja (Strade e fabriche), svež.75.

Kat. VIII. Dobrotovorne ustanove (Affari luoghi pii), svež. 76.

Kat. VIII. Crkveni poslovi i dobrotvorne zaklade (Affari ecclesiastici e pie fondazioni), svež. 77–78.

Kat. IX. Javne štete i žalbe podanika (Danni pubblici e legnanze de sudditi),

svež. 79–80.

Kat. X. Vojni poslovi (Affari militari), svež. 81.

Kat. XI. Policijski poslovi (Affari di polizia), svež. 82–83.

Kat. XII. Zdravstvo (Sanità), svež. 84.

Kat. XIII. Trgovina i pomorstvo (Affari di commercio e navigazione), svež. 85.

Kat. XVI. Zalagaonica i spremište žitarica –Affari del monte e fontico), svež. 86.

Kat. XV. Porezi (Tasse), svež. 87.

Kat. XVI. Propisi (Normalia), svež. 88.

Kat. XVII. Bolnice i milostinja (Ospedali e pietà), svež. 89.

Kat. XIX. Duhan (Tabachi), svež. 90.

Kat. XX. Komisija za pomilovanja (Rimesse delle commisioni criminali), svež. 91–92.

Razno 1806.: Austrijska uprava, svež. 93–94.

Razno 1806.: Francuska uprava, svež. 95–101.

JEZIK/PISMO

Talijanski; latinica.

OBAVIJESNO POMAGALO

Arhivski popis.

BIBLIOGRAFIJA

Vidi HR–DAZD–41: Mjesno starješinstvo Brač